Stressede bilkjørere testes

17 bilførere med sykdommen ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) er blitt testet i bilsimulatoren ved SINTEF. Flere internasjonale undersøkelser har vist at sjåfører med ADHD har en høyere ulykkesrisiko enn andre i trafikken. De blir lettere rastløse, frustrerte, oppgitte og har vanskeligere for å holde fokus.

I testene har man sett på samsvar mellom opplevde og målte ferdigheter og gjort sammenligninger med kontrollpersoner. Det er også undersøkt om kjøreferdigheter påvirkes av alder, kjøreerfaring og grad av ADHD, og medisinen Ritalin er blitt prøvd ut for å se om den kan øke konsentrasjonen hos førerne. ADHD-førerne fikk utdelt kart og skulle finne fram på veinettet via hindringer som omkjøringer, saktegående kjøretøy, fotgjengere og syklister. På det viset ble stressnivået sjekket. Kjøringen foregikk i to omganger. Den ene gangen fikk førerne Ritalin, den andre gangen kun en pille uten effekt.

Totalt deltok 44 menn i alderen 18 til 50 år i undersøkelsen. Undersøkelsen er ledd i et større EU-prosjekt kalt «Immortal» og skjer i samarbeid med flere andre forskningsinstitutter i Europa.