Forskningssjefens FOKUS: Trond Foss

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Vi konsentrerer oss om to viktige satsingsområder: «Trafikkmedisin» og «Intelligente transportsystemer (ITS)». Innenfor det første emnet forsker vi på hvordan ulike medikamenter og russtoffer kan påvirke bilførerens atferd i trafikken, spesielt med tanke på sikkerhet. Siden vi har en av Europas beste kjøresimulatorer, har vi allerede en del oppdrag rundt dette i dag, men vi ønsker å utvide både kompetanse og prosjekter ytterligere. Når det gjelder Intelligente transportsystemer, var SINTEF med å starte interesseorganisasjonen ITS Norge (se www.itsnorge.no) i fjor, og vi ønsker fortsatt å ligge i front på området.

Hvorfor er dette viktig?

Trafikkmedisin er en viktig del av det nasjonale og internasjonale arbeidet som pågår med å redusere antall trafikkulykker. I tillegg til å kunne slå fast hva som påvirker føreren, kan vi også eliminere en del medikamenter som ikke påvirker sikkerheten. På området Intelligente transportsystemer kan innføring av IKT bedre trafikksikkerheten og effektivisere trafikken. I tillegg kan en rekke transporttjenester, for eksempel kollektivtrafikk, gjøres mer tilgjengelige og attraktive for brukerne. Ny teknologi har gjort det enklere å hente informasjon (dynamiske trafikkdata), bearbeide og etterbehandle informasjon og levere informasjon til brukerne. Internett i bilen vil for eksempel være en realitet i løpet av noen år.