PRØVEKJØR – FØR VEIEN BYGGES

Kjøresimulatoren ved SINTEF/ NTNU viser seg å være et godt verktøy for veiplanleggere som nå kan prøvekjøre veien mens den planlegges.

Nå kan en planlagt strekning overføres fra datamaskinen og direkte til kjøresimulatoren. Her kan den testes ut. Dette gir grunnlag for å justeringer og korreksjoner av planene: Avkjøringer kan endres, skilt kan flyttes.

At en planlagt veistrekning også kan vises fram for media og publikum, er av stor informasjonsverdi. Nylig ble dette gjort på et folkemøte i Soknedalen der folk var nysgjerrige på hvordan E6 mellom Støren og Sokndal, en strekning på ca 12 km, vil ta seg ut i framtiden.

Prosjektet rundt intetraktiv kjøre- og trafikksimulator er et KMB-prosjekt ( kompetanseutvikling med brukermedvirkning) finansiert av Norges forskningsråd og Statens vegvesen.