Pris for fingeravtrykksensor

Fire forskere har fått SINTEFS pris for fremragende forskning i 2003 for å ha utviklet et sensorsystem som analyserer og gjenkjenner fingeravtrykk.

dgangskontrollsystemer basert på fingeravtrykk, er høyaktuelle i forbindelse med områdesikring, og forskerne har vunnet internasjonal anerkjennelse for å ha utviklet et system som både er billig å produsere og som takler både fuktige og tørre fingrer. De fire prisvinnerne – Ovidiu Vermesan og Helge Rustad fra SINTEF og Sigmund Clausen og Jon B. Nysæther fra den norske oppstartsbedriften IDEX – har utviklet systemet med utgangspunkt i et SINTEF-eid patent. Prosjektet varte i fem år og har involvert 30 personer. Systemet baserer seg på informasjon fra målinger av hudens elektriske ledningsevne. Det kan derfor skille mellom en virkelig, levende finger og avbildede fingeravtrykk.