Lager luftbro til Houston

SINTEF Petroleumsforskning åpner kontor i Houston, og ti personer fra instituttet skal danne «luftbro» over til USA for å bemanne kontoret. Houston er selve Mekka for petroleumsforskning og petroleumsindustri. De fleste av verdens oljeselskaper har kontorer der, og felt i både Vest-Afrika, Mexico-Gulfen og Sør- og Mellom-Amerika styres derfra.

Derfor er det også av stor viktighet for et lite institutt i Trondheim å befinne seg der tingene skjer. De ti personene som skal veksle på å bemanne kontoret, kommer fra ulike avdelinger i Petroleumsforskning og vil dekke samtlige fagfelt innenfor området