Gullgraving ved SINTEF/NTNU

Store Norske Gull på Svalbard har tatt prøver på tvers av en forkastning utenfor Ny Ålesund, og får analysert overflateprøver ved SINTEF/NTNU for å se om det kan være muligheter for utvinning.

Et tonn prøver er sendt med båt til fastlandet der forskerne har holdt på siden januar med å knuse, separere og analysere prøvene. Små prøver er også sendt til Canada for å finne ut hvilke mengder gull det er snakk om for hvert tonn stein.

Forskerne utnytter at gull er betydelig tyngre enn annen stein. Med råmaterialet plassert på skråstilt plate som overskylles med vann, vil de lette bergartene følge raskt ned med vannstrømmen, mens gullet kan skilles ut. I tillegg til skakebordene benyttes det også blikkfat. Under vannspringen separerer Arvid Rein på SINTEF Materialer og kjemi klint og hvete på manuelt, «gammeldags» vis. Foreløpig har Miljøverndepartementet sagt nei til prøveboring på Svalbard. Store Norske Gull vil likevel kjøre forsøk med tanke på seinere søknader.