Kunnskapsreisen

Hva skjer med kunnskap og arbeidsprosesser når man flytter en virksomhet fra et land til et annet? I hvilken grad påvirker lokal kultur bedriften, og i hvilken grad lærer norske bedrifter av sin virksomhet i utlandet? Problemstillinga danner bakteppe for et forskningsprosjekt i regi av SINTEF. Selv om mange norske bedrifter har hatt sin virksomhet i utlandet i årtier, er det ingen som har samlet denne typen erfaringer systematisk.

Så langt konkluderer forskerne med at lokal tilpassing og læring krever mer innsats enn man tror og at tydelige strategier er nødvendig for å lykkes.

Det tre år lange forskningsprosjektet, som bærer navnet KUNNE Creole, baserer seg på enkeltstudier av virksomheter og dybdeintervjuer av ansatte i norske bedrifter i Kina, India, Brasil og Tyskland og Norge.

Norsk Hydro, Det Norske Veritas, Oppdrettsbedriften EWOS, Raufoss og Sjøfartsdirektoratet er noen av bedriftene som deltar i prosjektet som finansieres av deltakerne og Forskningsrådet.