LITT LAIDBACK?

Variasjon regnes som det viktigste virkemiddelet for å unngå belastningsskader på kontorarbeidsplassen. Produktdesigneren Mathias Molden har derfor laget en semilav møtestol for en aktiv «laidback» stilling. Den semilave møtesettingen er en tenkt møteform i skjæring mellom tradisjonelle møter og tilbakelente lounge- og sofamøter. Som møtested vil en slik mellomform tilby et nytt sett med møtekvaliteter: En beholder beslutnings- og arbeidsfokus som i tradisjonelle møter ved at det er enkelt å forholde seg til bordet.

Samtidig ivaretas noe av det avslappende og uformelle med lounge-settingen. Stolen er Mathias Moldens hovedoppgave ved Institutt for produktdesign ved NTNU. Oppgaven er utført i samarbeid med kontorstolprodusenten Håg. Foreløpig er Håg i tenkeboksen for å bestemme om de skal utvikle stolen videre og lansere den for et marked.