Kjappere vareflyt fra billeverandører

SINTEF leder Momentprosjektet som går ut på å utvikle metoder, modeller og verktøyer for å få til raskere og bedre vareflyt hos leverandører av europeisk bil- og elektronikkindustri.
Raufoss Chassis Technology (RCT) er den ledende industrielle partneren i prosjektet som totalt sett støttes med ca 17 mill NOK fra EU. Et sentralt mål for metodikken som utarbeides, er at eksisterende kompetanse og prosesser raskt må kunne overføres og implementeres i nye bedrifter. Raufossbedriften arbeider nå med å “duplisere” sin fabrikk til Canada for å kunne levere til det amerikanske markedet. RCT har en stor kontrakt med General Motors om leveranse av hjuloppheng til en ny Opel Vectra og SAAB 9-3, og effektiv vareflyt og raske prosesser gjennom fabrikken på Raufoss blir et viktig ledd i å oppfylle denne leveransen.