Pusterommet

Dei små, grå

Forskarar ved NTNUs Senter for bevaringsbiologi (CCB) har over lang […]

Hybelhus i heltre

Her ser du verdens høyeste hus der hele bærekonstruksjonen består […]

Livets tråd

I gamle dager lærte skolebarn at DNA var et politisk […]

Muggsopp i innemiljø

Dette mikroskopbildet viser sporer og hyfer (forgreininger) av muggsoppen Mucor […]