Muggsopp i innemiljø

  • Publisert 01.11.03

Dette mikroskopbildet viser sporer og hyfer (forgreininger) av muggsoppen Mucor plumbeus. Sopp er et stort problem når det gjelder mikrobiologisk forurensning i innemiljø. Soppsporer forekommer naturlig i atmosfæren, men trenger høy fuktighet, næring, riktig temperatur og levedyktige sporer for å vokse.

Disse betingelsene oppfylles ofte i ventilasjonsanlegg. I luft fra kontorer i «problembygg» har SINTEF-forskerne flere ganger funnet sporer fra muggsopp som har tilpasset seg temperaturer høye nok til at soppen kan gro i kroppen vår.

Slike sopper kan virke stressende på infeksjonsforsvaret i tillegg til de allergiske reaksjoner som kan opptre når man utsettes for ensartede eller store konsentrasjoner av sopp i luften. Muggsopp kan også ta opp i seg metaller fra ventilasjons-anlegg, og kan dermed utsette oss for mikroorganismer som er annerledes enn dem vi finner i naturen. Forskerne har også undersøkt vann fra brannbiler – og oppdaget at tankene i bilene fungerer som veksthus for muggsopp.

Kilde: Catrine Ahlén, SINTEF Unimed
Foto: Utlånt fra SINTEF Unimed