Cathrine Ahlen

Muggsopp i innemiljø

Dette mikroskopbildet viser sporer og hyfer (forgreininger) av muggsoppen Mucor […]