pollen

Pollen kan svekke vitnemålet

Pollenallergi gjør at elever i videregående skårer dårligere på eksamen. Dermed kan også drømmestudiet på universitetet ryke, ifølge forskning fra NTNU.

Pollensesongen blir lengre i Norge

Varmere klima og en ny art kan føre til at pollensesongen i Norge blir mye lengre enn vi har vært vant til. I verste fall fra februar til oktober.

KORTNYTT

Pollenmonster

Beiskambrosia (bildet) er en ekstremt allergiframkallende plante. Den blomstrer utpå […]