Pollenmonster

Beiskambrosia (bildet) er en ekstremt allergiframkallende plante. Den blomstrer utpå høsten og liker seg foreløpig best i litt varmere klimasoner. Men det skal ikke stor temperaturøkning til før den vil trives og spre seg i Norge. I så fall blir pollensesongen – som allerede har blitt forlenget på grunn av stadig tidligere blomstring – forlenget med ytterligere én måned. NTNUs pollenekspert Hallvard Ramfjord frykter at klimaendringene snart vil medføre pollensesong mesteparten av året.