Tidlige tegn på allergisykdom

Barn som reagerer på både pollen og frukt i løpet av de første to leveårene, har en betydelig risiko for å utvikle allergiske sykdommer. Dette viser undersøkelser SINTEF Helse har gjort sammen med forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm. Av de 3619 barna i ett- til toårsalderen som var med i undersøkelsen, viste drøyt seks prosent reaksjoner på pollen, mens nesten seks prosent reagerte med symptomer på frukt – inkludert nøtter. Halvannen prosent av barna reagerte mot begge ingrediensene. Denne lille gruppen viste en betydelig økt risiko for å utvikle en rekke allergiske sykdommer som astma og eksem da de ble undersøkt igjen i fireårsalderen. De barna som bare hadde vist reaksjoner mot enten pollen eller frukt, viste ikke større risiko enn andre barn.