Knut Hagen

Har folk med migrene svekkede blodårer?

Personer med migrene har økt risiko for hjerneslag og hjerte- og karsykdom. Det skyldes sannsynligvis ikke at blodårefunksjonen utenfor hjernen er svekket.

Beroligende kan gi kronisk hodepine

Tar du beroligende medikamenter og smertestillere, er du i risikogruppen for kronisk hodepine. Hvis du i tillegg røyker og beveger deg lite, ligger du enda dårligere an.