Forskerne finner ingen sammenheng mellom blodårefunksjon og ulike typer migrene og hodepine. Foto: Thinkstock

Har folk med migrene svekkede blodårer?

Personer med migrene har økt risiko for hjerneslag og hjerte- og karsykdom. Det skyldes sannsynligvis ikke at blodårefunksjonen utenfor hjernen er svekket.

MIGRENE: Forskere ved NTNU samlet inn opplysninger om hodepine og endotelfunksjon fra 3929 friske voksne som deltok i Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3).

Endotel er med på å sørge for at blodårene slapper av og kan utvide seg for å øke blodstrømmen når vi gjør fysisk krevende arbeid. Illustrasjon: Thinkstock

Endotel er med på å sørge for at blodårene slapper av og kan utvide seg for å øke blodstrømmen når vi gjør fysisk krevende arbeid. Illustrasjon: Thinkstock

Endotel er det innerste cellelaget i blodåreveggen, og har dermed direkte kontakt med blodet. Disse cellene er med på å sørge for at blodårene slapper av og kan utvide seg for å øke blodstrømmen når vi gjør fysisk krevende arbeid.

Friske endotelceller hindrer også at skadelige stoffer fester seg til karveggen, og dårlig endotelfunksjon er en forløper for hjerte- og karsykdom. Flow-mediert vasodilatasjon (FMD) er et ultralydbasert mål på utvidelsesevnen til blodårene, og brukes for å undersøke endotelfunksjonen.

Ingen sammenheng

Forskerne kunne ikke finne noen sammenheng mellom evnen blodårene i armen har til å utvide seg og verken migrene med eller uten aura, spenningshodepine eller andre typer hodepine.

– Funnene tyder på at svekket endotelfunksjon i perifer sirkulasjon ikke kan forklare koblingen mellom migrene og hjerte- og karsykdom, sier NTNU-professor Knut Hagen ved Institutt for nevromedisin.

Forskerne kunne ikke finne noen sammenheng mellom evnen blodårene i armen har til å utvide seg og ulike typer migrene eller hodepine. En sammenheng med hjerteproblemer må finnes et annet sted. Foto: Thinkstock

Forskerne kunne ikke finne noen sammenheng mellom evnen blodårene i armen har til å utvide seg og ulike typer migrene eller hodepine. En sammenheng med hjerteproblemer må finnes et annet sted. Foto: Thinkstock

Førsteforfatter for studien er medisinstudent Joakim Schjølberg Larsen ved samme institutt ved NTNU.

Ingen innvirkning

48 prosent av kvinnene og 36 prosent av mennene rapporterte at de hadde hatt hodepine i løpet av det siste året. Basert på 12 spørsmål om hodepine kategoriserte forskerne disse med enten spenningshodepine, migrene med eller uten aura, eller uklassifisert hodepine.

Etter justeringer for faktorer som kan henge sammen med både hodepine og endotelfunksjon, kunne ikke forskerne påvise svekket blodårefunksjon målt i armen for noen av de fire kategoriene av hodepine sammenlignet med hos personer uten hodepine. Resultatene var de samme for både kvinner og menn.

– Mekanismene som knytter migrene til hjerte- og karsykdom er komplekse. Siden målinger av perifer blodsirkulasjon ikke er nyttig for å identifisere migrenepasienter, må videre kartlegging av årsak mellom migrene og hjerte-karsykdom fokusere mer på intrakranielle forhold, sier Hagen.

Referanser: Larsen, J. S., Skaug, E. A., Wisløff, U., Ellingsen, Ø., Stovner, L. J., Linde, M., & Hagen, K. (2016). Migraine and endothelial function: The HUNT3 Study. Cephalalgia, 0333102416631961.