IMO

Grønt løft på grått hav

Shippingbransjen er en miljøsinke. Men norske forskere har resultater som kan gi rederne bedre samvittighet.