Fersk klimarapport til FN

MARINTEK har nylig levert en klimarapport om verdens CO2-utslipp fra internasjonal shipping til FN-organet IMO (International Maritime Organization), som regulerer verdens skipstrafikk. Ifølge prosjektleder Øyvind Buhaug ved MARINTEK viser rapporten at utslippene fra internasjonal shipping vil øke betydelig, til tross for at skipene stadig blir mer effektive.

Tall fra studien indikerer at utslippene i 2050 vil utgjøre mellom 15 og 18 prosent av verdens totale CO2-utslipp, dersom vi klarer å holde oss innen 2-gradersmålet. Rapporten legges nå til grunn for det videre arbeidet med å bøte på problemene. I første omgang jobber IMO med å sette et minimumskrav til transporteffektiviteten på skip.