Eivin Røskaft

Med bildeserie

Masaienes ukjente søskenbarn

De lever side om side med masaiene og holder i hevd en kultur hvor ritualer og musikk spiller en viktig rolle. Sonjoenes seremoni for innhøsting er det mest sentrale ritualet.

Dyrene i Serengeti hardt presset

For å mildne konfliktene mellom mennesker og ville dyr er det nødvendig med større buffersoner rundt nasjonalparker. Folk som bor enda lengre bort må få utdanning og støtte.

Mellom gnu og menneske

Tanzania vil bygge vei tvers over Serengeti nasjonalpark. Må det ødelegge parken? NTNU-biolog mener nei.

Tema: Artenes forsvinnelse

Arter kommer, arter går. Slik har det vært siden tidenes morgen. Behøver vi stresse med å bevare mangfoldet?

Befolkningsvekst truer Serengeti Nasjonalpark

I mai legger opptil 1,5 millioner gnu ut på den årlige vandringen etter vann og mat i Serengeti Nasjonalpark. Deres største fiende er ikke rovdyrene som følger etter dem, men menneskene.