NYE BØKER: Hvorfor er vi som vi er?

Terje Bongard og Eivin Røskaft

Det biologiske mennesket – individer og samfunn i lys av evolusjon

Tapir akademisk forlag

Hvorfor er vi sjalu, egoistiske og fulle av fremmedfrykt? Men samtidig medfølende, åpne og rause? I denne boka finner du en forklaring – nemlig at hver gang vi føler eller handler, bruker vi en hjerne med tre milliarder års evolusjonshistorie bak seg. Og denne hjernen er tilpasset et lite gruppesamfunn: inngruppa. Boka gir en grundig framstilling av evolusjon som et grunnprinsipp i naturen, og trekker linjene bakover, til den første kjønnede formering – og fram til dagens intriger i «Paradise Hotel».

Bongard er forsker ved Norsk institutt for naturforskning, og Røskaft er professor ved NTNU.