bille på et blad

Ikke mest glad i billene

Hvilken dyregruppe er den største Inntil nylig har spørsmålet vært ubesvart. Systematikere har alltid likt å sitere den store evolusjonsbiologen J.B.S. Haldane: «Skaperen har en ualminnelig forkjærlighet for biller.»

Nå har NTNU-forsker Hanno Sandvik testet utsagnet. Og billene går ikke av med seieren. Det gjør gruppen Mecopteriformia som favner insekter som bier, fluer, lopper, mygg, sommerfugler og vårfluer med 400 000 kjente arter. Billene har «bare» 360 000 kjente arter.

Grunnen til at det har drøyd før forskningen har funnet svaret, er at det fins mange måter å klassifisere på, og at det er vilkårlig om man sammenligner familier, ordener, klasser osv. Sandvik har utviklet en algoritme som unngår problemet og vilkårligheten ved å sammenligne «nabogreiner» i dyrenes stamtre.