dialekt

Treningsstudio for språkopplæring

Er du utlending og skal lære norsk? Eit nytt program for språktrening tek omsyn til kva for morsmål du har – og kva for dialektområde du skal bu i.

I ordets teneste

– Om eg blir firkanta i hovudet av å skulle redigere åtte ordbøker på ti år? Tja, det er godt mulig. Godt mulig.