Artsdatabanken

Vakker, men svartelistet

Hvis du har denne vakre blomstrende planten i hagen din bør du røske den opp før frøbelgene eksploderer og sprer tusenvis av frø. Den sprer seg nemlig som pesten.

Trøndertorvmose finnes bare i Nord-Trøndelag. Sphagnum troendelagicum er det latinske navnet.

Norge er en mosestormakt

Norge er et middels stort europeisk land i utstrekning, men har nær 1100 identifiserte mosearter. Det gjør oss til en stormakt på mose.

Både fremmed og farlig?

Nå er det lettere å avgjøre om en fremmed art i Norge utgjør stor, liten eller ingen risiko.

KORTNYTT

Fant 75 nye arter

Norske biologer har begynt å gå gjennom sommerens fangst: alt fra insekter og smådyr til alger, sopp og lav.

Tema: Artenes forsvinnelse

Arter kommer, arter går. Slik har det vært siden tidenes morgen. Behøver vi stresse med å bevare mangfoldet?

Gemini.no logo

Små sporven full av miljøgift

Gråspurv-bestanden i Norge er på vei nedover, men man har ikke visst hvorfor. Nå viser en fersk NTNU-studie at den er full av miljøgiften deca-BDE. – Miljøgifter kan være en viktig årsak til bestandsnedgangen, advarer forskerne.

Gemini.no logo

Ukjent mangfald

Noreg vil stanse tapet av biologisk mangfald innan år 2010. […]