Fant 75 nye arter

Norske biologer har begynt å gå gjennom sommerens fangst: alt fra insekter og smådyr til alger, sopp og lav.

Alt nå kan Artsdatabanken i Trondheim notere funn av 75 nye arter i Norge. De omfatter blant annet sopp, spretthaler, veps, biller, edderkopper, børstemark og sjøstjerner, og enkelte er helt nye arter for vitenskapen. I tillegg har man funnet igjen arter man trodde var forsvunnet fra Norge. Bildet viser en almesevjeflue (Aulacigaster leucopeza) som er en ny art for Norge.