Omsorgstjenester: tre eldre damer på kafe
En del eldre er ensomme. En møteplass rett ved omsorgsleiligheter kan øke livskvaliteten til eldre, skriver kronikkforfatter. Foto: Colourbox

Kafé og dagtilbud – mer enn bare duft av vaffel

Å gå tørrskodd til et rom der det dufter nystekte vafler, og hvor latteren sitter løst. Det gir livskvalitet for mange eldre. Kafé og dagtilbud kan også gi rimeligere helse- og omsorgstjenester i kommunene.

«Vi er gamle folk som trivs veldig godt sammen. Det kommer noen vitser, vi prater tull, vi ler. Vi har det ordentlig bra».

 Studier fra Storbritannia viser at åpen kafé vegg-i-vegg med omsorgsleiligheter avlaster hjemmetjenesten. Blant annet sparer de ansatte tid. Uten et slik tilbud ville de eksempelvis måtte ordne middag for beboere som ikke klarer det selv.

Kafé bidrar til mer variert kosthold og sosial kontakt for beboerne som benytter seg av tilbudet. Og så øker det livskvaliteten – som utsagnet fra den britiske studien over viser.

Har det lille ekstra

Et fellestrekk ved «extra care housing»-modellene i Storbritannia er at de består av selvstendige botilbud, men i tillegg har noe «extra». Dette kan være kafé, frisør og felles aktivitetstilbud. Mange tilbyr også omsorgstjenester.

Vi kan lære av dette i Norge for å utvikle omsorgstjenestene. Da er særlig to spørsmål viktig å stille:

  • Hva oppnår vi med dagens tjenester til eldre mennesker?
  • Hva er viktig for de eldre selv, og hvordan påvirker tjenestene deres livskvalitet?

500 eldre forteller om livskvalitet

I samarbeid med forskere ved Kent universitet i England tester vi nå ut dette ved hjelp av kartleggingsverktøyet The Adult Social Care Outcomes Toolkit, (ASCOT).

Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester intervjuer 500 eldre. De forteller hva livskvalitet er for dem, og hvordan de mener den hadde vært uten helse-og omsorgstjenester. Også Folkehelseinstituttet bidrar i arbeidet.

I tillegg tester vi om spørreskjemaet også kan brukes av helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Slik kan de måle resultatet av tjenestene de gir.

I studien deltar eldre i sykehjem, omsorgsbolig og hjemmetjeneste. Vi spør om de får mat de liker, om de føler seg rene og velstelte, om det er rent og trivelig der de bor, om de føler seg trygge, kan delta i aktivitet og være sammen med folk de trives med og mere til.

Eldre er en sammensatt gruppe. Men foreløpige funn tyder på at de fleste opplever å få gode tjenester, samtidig savner en del eldre aktivitet og sosial kontakt.

Ansatte blir den nye familien

Vi ser også at kafé og dagtilbud er så mye mer enn bare vaffel, og har stor betydning for eldres livskvalitet:

  • På steder der de eldre kan gå tørrskodd til kafé og aktivitetstilbud er trivselen stor.
  • Flere eldre gir uttrykk for at de ikke hadde drømt om at det skulle bli så bra å flytte fra sitt tidligere bosted. Å kunne slå av en prat med personale i kantina eller ta en vaffel sammen med andre beboere gir tilhørighet.
  • Personalet blir omtalt som familie, og de kan ikke få fullrost underholdning og aktivitetstilbud som felles trim, bowling og felles gåturer.
  • Flere mener at uten et slik tilbud ville de nok følt seg mer sosialt isolert og mindre aktive.

Ensomhet er et betydelig folkehelseproblem. Eldre er særlig utsatt her.

Å se at kafé og dagtilbud med vaffel kan meske hjerte mer enn bare ganen er en god start. Når vaffel med nogo attåt i tillegg kan bidra til økonomiske besparelser for samfunnet så er menyen komplett.