Armkrok. Bildet viser Kate og William. Kate holder en baby.
Kate legger babyen i venstre armkrok. Det har hun nok en god grunn til, selv om hun kanskje ikke tenker over den. Foto: NTB

Hvorfor legger vi babyen i én bestemt armkrok?

De aller fleste av oss legger spedbarnet til venstre. Forskere tror de vet hvorfor.

Antakelig har du ikke tenkt over det engang. Men nesten alle har en fast armkrok vi legger babyen i. De aller fleste vil legge spedbarnet til venstre.

Hvorfor det?

– Forskere har lett etter en forklaring på dette fenomenet, sier Audrey van der Meer, professor i nevropsykologi ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Armkrok. Bildet viser en statue av Maria med Jesus i venstre armkrok.

Jomfru Maria er som oftest også avbildet med Jesus-barnet i venstre armkrok. Foto: Colourbox

For det er utvilsomt et fenomen. Flere studier bekrefter at det er sånn. De aller fleste foretrekker å legge barnet til venstre. Også kunstnere har fått det med seg.

– Jomfru Maria er som oftest også avbildet med Jesus-barnet i venstre armkrok, fremhever professor Van der Meer som et eksempel.

Professoren har tidligere sett på saken. Nå har hun undersøkt den nærmere i en oversiktsartikkel som tar med den siste empirien og metaanalyser innenfor feltet. Denne er nå publisert i Infancy.

Tre av fire la babyen i den svakeste armkroken

  • Da Van der Meer og Åsmund Husby jobbet sammen for noen år siden, var Husby psykologistudent. Han skrev en eksperimentell bacheloroppgave om fenomenet under Van der Meers veiledning.
  • Husby var én av 35 bachelorstudenter som det året samlet inn cradling-data fra familie og venner, barnehager, skoler og idrettslag. Alle skulle utføre dukketesten på 20 personer, og minst 5 av disse skulle være venstrehendte.
  • De testet 765 personer i alderen 4-86 år. Disse skulle legge en dukke i den ene armkroken. Forskerne fant at 567 av disse (75 prosent) la dukken i sin ikke-foretrukne armkrok. De testet personenes hendthet på en kontinuerlig skala.
  • Artikkel: Handedness as a major determinant of functional cradling bias (tandfonline.com)

Hjerteslag eller hørsel?

Én teori går på at de fleste legger barnet til venstre for at barnet skal høre hjerteslagene våre bedre. Hos nær alle mennesker ligger hjertet nemlig lengre til venstre. Kan lyden av hjerteslagene virke beroligende på barnet eller knytte det nærmere til den voksne?

Eller kan det kanskje ha med hørselen vår å gjøre? Vi mennesker oppfatter ofte informasjon i form av lyd raskere med det venstre øret enn det høyre. Teorien er at de fleste legger barnet til venstre fordi vi da bruker venstre øre og øye for å få informasjon om barnets emosjonelle tilstand. Signalene fra venstre blir sendt til høyre hjernehalvdel som er spesialisert for å tolke følelser og ansikter.

Men kanskje er den mest intuitive forklaringen også den riktigste.

Armkrok. Bildet viser venstrehendte William som holder spedbarnet i høyre armkrok.

William legger spedbarn i høyre armkrok. Han er venstrehendt. Foto: NTB

Sammenheng med dominant arm

Van der Meer publiserte for noen år siden en empirisk studie sammen med lege Åsmund Husby. Denne teorien går på at fenomenet er nært knyttet til hvilken arm vi bruker mest.

– Interessant nok har ikke dette vært regnet som en fullgod forklaring, selv om den intuitivt virker logisk, sier professor Van der Meer.

Men de nye funnene styrker denne teorien.

– 9 av 10 personer i verden er høyrehendte. Vi mener fortsatt at dette er den beste forklaringen på hvorfor de aller fleste vugger spedbarn i sin venstre, ikke-dominante, armkrok, sier Van der Meer.

Som regel holder vi et barn mens vi gjør noe annet, ikke bare for å posere for et bilde eller vise det frem. Da gjør vi simpelthen det som er mest hendig.

Vi vil ha «den beste armen» ledig

De aller fleste av oss legger altså barnet til venstre for å ha høyrehånden fri. For venstrehendte er det som oftest mest naturlig å legge barnet i høyre armkrok.

Armkrok. Bildet viser professor Audrey van der Meer med Maja i venstre armkrok.

Audrey van der Meer med Maja i venstre armkrok. Van der Meer beskriver seg selv som “ekstremt høyrehendt”. Foto: Elin Iversen, NTNU

– Det er kanskje interessant å nevne at det finnes mange bilder av William, prinsen av Wales, hvor han vugger en baby i sin høyre armkrok. Han er bekreftet venstrehendt, sier professor Van der Meer.

Høyrehendte Kate, prinsessen av Wales, legger derimot spedbarn til venstre, som de aller fleste av oss.

Men Van der Meer bruker så klart ikke kongelige preferanser som noe bevis. Isteden har hun tatt hensyn til andre teorier, og sett hva som passer best. Konklusjonen hennes er klar.

– Forklaringen om at vi legger barnet i armen vi bruker minst, stemmer også om vi tar andre faktorer med i betraktningen, fastslår professor Van der Meer.

Fenomenet gjelder for øvrig bare for spedbarn. Når barn blir større og tyngre, pleier de fleste å bære dem på den dominante og sterkere armen.

Referanse: Van der Meer ALH. Handedness as a major determinant of lateral bias in human functional cradling. Infancy. 2023 Dec 15. doi: 10.1111/infa.12572. Epub ahead of print. PMID: 38100601.