Digitalisering og digital transformasjon er begreper som blir kastet rundt og brukt om hverandre, om det er i stortingsmeldinger, i konsulentrapporter, eller i media. I denne bloggen forklarer forskerne Rasmus Ulfsnes og Nils Brede Moe i SINTEF forskjellen.

Skal du satse på digitalisering – eller digital transformasjon?

Har du noen gang lurt på hva digitalisering og digital transformasjon er for noe, er du usikker når disse begrepene blir brukt, og hvordan du skal forholde deg til dem? Kort og godt; Hva er forskjellen?

Digitalisering handler om å levere det samme som før, men nå ved hjelp av en digital teknologi. Som eksempelvis digitalisering av bank. Mens digital transformasjon handler om at den nye teknologien gjør at vi kan levere noe helt annet enn det som var mulig før. Det skaper altså en endring av bedriften – en transformasjon – fordi de ikke lengre leverer det samme som før, men noe helt nytt.

Digitalisering og digital transformasjon er begreper som blir kastet rundt og brukt om hverandre, om det er i stortingsmeldinger, i konsulentrapporter, eller i media. World Economic Forum (2017) argumenterer med at digital transformasjon er nå helt avgjørende for lønnsomhet både for privat og offentlig sektor. Vi har en intuitiv forståelse av begrepene, men når vi spør hva de betyr og om det er forskjell på digital transformasjon og digitalisering blir folk stille. 

Vi finner at begrepene ofte ikke er definert, og at de mangler en god beskrivelse. Dette kan fører til misforståelser og i verste fall kan virksomheter ta helt feil strategiske valg siden de ikke forstår forskjellen – selskaper kan satse pengene på digital transformasjon som heller skulle ha brukt pengene på digitalisering. 

Gjennom forskning ved SINTEF viser vi hvordan digitalisering og digital transformasjon henger sammen, og at de påvirker organisasjonene forskjellig. 

Digitalisering kan forstås som de grepene man gjør for å forbedre eller endre forretningsprosesser gjennom automatisering av oppgaver. Digitalisering er ikke et nytt tema, programmerbar-hullkort-teknologi har faktisk blitt brukt siden tidlig 1700 tallet, for å automatisere veving

Gjennom å digitalisere forretningsprosessene fanges mer data som igjen, ved hjelp av digital teknologi som for eksempel kunstig intelligens (AI), kan brukes til å ytterligere forbedre og gjøre disse prosessene bedre, se Figur 1. 

Figur 1 Digitalisering av Data

De nye dataene gir også mulighet til å skape helt nye og ukjente måter å levere verdi på, gjennom innovasjon og etablering av nye virksomhetsområder, også kjent som digital transformasjon.

Netflix startet som en DVD-leverandør, hvor kundene fikk tilsendt DVDer i posten. Istedenfor å måtte dra på Blockbuster, for så å lete opp en film, leie den, og til slutt levere den tilbake, fikk kunden automatisk tilsendt neste DVD på lista si når den forrige kom i retur. På den måten hadde man alltid hadde en ny DVD å se på.

Seinere startet Netflix å strømme filmene direkte til brukerne, istedenfor at de måtte sende DVDer frem og tilbake. Dette var, sagt enkelt, en digitalisering av å motta DVDer i postkassen. 

Gjennom å automatisere de manuelle prosessene, fikk Netflix tilgang til enorme mengder data om brukere; hva de så på, hvor lenge de så på, hva de likte, eller ikke likte, og til og med hvilke scener og deler av filmene som var mest interessante.  

Tidligere hadde Netflix fått sporadiske data fra referansegrupper og spørreundersøkelser. Basert på kunnskapen som var tilgjengelig i dataene om hva folk likte begynte selskapet å produsere og videreutvikle egne filmer og tv-serier, og man må heller ikke glemme at de tradisjonelle leverandørene som HBO og Disney startet sine egne strømmetjenester. 

Netflix gikk da fra å være en digitalisert DVD leverandør til også å være et tv- og film studio som lagde innhold basert på de dataene da hadde om kundene. Gjennom å endre sin forretningsmodell, basert på data ble de et digitalt transformert film og tv selskap. Illustrert i Figur 2

Figure 2 Sammenheng mellom digitalisering og digital transformasjon

Netflix gjennomførte sin egen digitalisering og digitale transformasjon ved selv å utvikle ny teknologi, men de fleste bedrifter og organisasjoner bruker teknologi som andre har utviklet. Det som er viktig da er hvordan man samhandler med de som utvikler teknologien. Gjennom forskning på teknologi startups hos Iterate har vi kunnet følge flere startups som prøver å digitalisere forskjellige områder i samfunnet: alt fra hvordan bruke maskinlæring til å detektere skip, til hvordan man bedre kan involvere brukere i utvikling av digitaliserte løsninger.

Et høyaktuelt eksempel på digitalisering og digital transformasjon finner vi i helsevesenet. I dag, bruker vi helsenorge.no og andre tjenester for å samhandle med leger, bestille legetimer, og få resepter. Videre ser vi også at det jobbes med å digitalisere selve behandlingsprosessen. 

Vi i SINTEF har fulgt FlowZone (et av Iterate sine oppstartsselskap) som har jobbet med både å digitalisere og digital transformere  rehabilitering av pasienter. Gjennom å arbeide smidig og grundig med både pasienter og behandlere utvikler FlowZone en digitalisert rehabiliteringsløsning for pasienter og behandlere. Effekten av den digitalt støtte samhandlingen og oppfølging er kortere opphold på rehabiliteringsinstitusjoner, og mindre fare for tilbakefall 

Denne digitaliseringen av rehabiliteringsplanene og samhandlingsprosessen, ga ikke bare data på hvorvidt planen blir fulgt opp av pasienten. Den gir også unik data og innsikt i hvorvidt selve behandlingen og rehabiliteringen fungerer; altså den digitalt transformerer hvordan behandling og rehabilitering utføres. Dermed kunne de endre behandling og rehabiliteringsmetodikken, understøttet av den digitaliserte og tette interaksjonen mellom behandlere og pasienter, og ikke minst utnytter teknologier som pasientene allerede bruker, og er kjent med- som Apple Watch og Garmin klokker. Kort sagt, ble behandling og rehabilitering digitalt transformert. 

Figure flow technologies

Vi finner at begrepene ofte ikke er definert, og at de mangler en god beskrivelse. Dette kan fører til misforståelser og i verste fall kan virksomheter ta helt feil strategiske valg siden de ikke forstår forskjellen – selskaper kan satse pengene på digital transformasjon som heller skulle ha brukt pengene på digitalisering. 

Så hva er viktigst for deg, digitalisering, digital transformasjon, eller begge? Forskning vår viser at begge er viktige og at de henger sammen, men bedrifter må balansere hvordan man jobber med digitalisering og digital transformasjon samtidig. 

Videre ser vi at de som lykkes med balanseringen av digital transformasjon og digitalisering gjør følgende: 1) har en organisasjonen som jobber smidig , 2) arbeider med hvordan fange og kvalitetssikrer data, og ikke minst 3) utvikler teknologi som bruker data, slik som kunstig intelligens

Selv etter 300 års erfaring digitalisering kreves det mer forskning, på de praktiske, organisatoriske og de juridiske problemstillingene. Gjennom prosjektene 10x-Teams, Digital Klasse og Transformit skal vi finne flere svar på hvordan lykkes.