Bildet viser gruve, angivelig i Kina.
Digitalisering driver mye av utviklingen i verden, men i den barske gruveindustrien gjenstår fremdeles mye. Et kinesisk-norsk samarbeid skal få fart på den. Foto: Shutterstock, NTB

Der digitalisering faktisk er en gullgruve

Mange milliarder kan spares og tjenes ved å digitalisere gruvedrift og metallindustri. Kina og Norge samarbeider for å få det til.

Å digitalisere flere sider ved gruveindustrien kan skape verdier for 321 milliarder dollar, eller drøyt 2700 milliarder norske kroner på verdensbasis, mener Verdens økonomiske forum.

Digitalisering driver mye av utviklingen i verden, men i den barske gruveindustrien gjenstår fremdeles mye. Et kinesisk-norsk samarbeid skal få fart på den.

– Digitalisering vil være en drivkraft i videre utvikling av gruvedrift og metallindustrien. Det gjelder vekselvirkningene med de ansatte, med kommuner og andre myndigheter og hvert trinn i verdikjeden, sier forsker Xiang Ma ved Sintef Industri.

Men dette er ikke enkelt å få til. Det krever at de greier å koordinere folk som er eksperter på helt ulike fagfelt, som mineralogi, metallurgi og selvsagt digitalisering.

Flere forskere ved Sintef Industri og Sintef Digital jobber sammen med masterstudenter fra NTNUs Institutt for materialteknologi om å samle inn presise data og se hvordan kunstig intelligens, dataanalyse og big data kan gi den digitaliseringen som industrien så sårt trenger.

Digitalisering. En illustrasjon som skal vise digitalisering av gruver.

Digitaliseringen av gruveindustrien kan bli mye bedre i både Kina og Norge. Men det skal det bli slutt på. Illustrasjon: SINTEF

Digitalisering henger etter

Et internasjonalt samarbeid er etablert for å løse problemene. Både Kina og Norge har en betydelig gruve- og metall-industri.

I Norge produserer vi blant annet ferrolegeringer som ferrosilisium og ferromangan. Silisium brukes i solcellepaneler og elektronisk industri, og som tilsetning i aluminiumlegeringer. Ferromangan er en viktig tilsats i produksjon av stål.

Kina er på sin side blant annet en ledende produsent av gull.

Men det er store muligheter for å digitalisere i begge landene.

– Å få til digitalisering krever betydelig finansiell og faglig støtte både nasjonalt og internasjonalt. Det er på grunn av de komplekse prosessene og de barske forholdene som gruveindustrien ofte opererer under, sier Sintef-forsker Xiang Ma.

Mange muligheter

– Vi har høye ambisjoner, understreker Ma.

For her er det mye å gripe fatt i på svært mange felter. Arbeidet kan for eksempel redusere både energibruk og utslipp. Samtidig kan industrien gjøres mer effektiv og tryggere.

Bildet viser Xiang Ma.

Xiang Ma. Foto: SINTEF

Enda mer av tungarbeidet i gruvene kan kanskje utføres av maskiner, mens menneskene kan operere maskinene på avstand.

Digitaliseringen kan også bidra til å utnytte råmaterialet bedre, og gjøre letingen etter råmaterialet mer effektiv.

Den kan skape systemer for å vedlikeholde utstyret mer effektivt. Dessuten kan den lette samarbeidet mellom industri, myndigheter og ulike forskningsmiljøer. Og helt sikkert mye mer.

Både forskning og industri er med

Det nye forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Kinas forsknings- og teknologiministerium og Norges forskningsråd gjennom IKTPluss-programmet.

Industrien er selv representert, i Norge gjennom Elkem ASA og Eramet Norge, i Kina gjennom Beijing General Research Institute of Mining & Metallurgy Technology Group og Shandong Gold Mining Co. Ltd. Sanshandao Gold Mine; Northeastern University. Deler av prosjektet er støttet av SFI Metal Production, et samarbeid mellom Sintef og NTNU.