Språkkurs. Illustrasjonen viser det ukrainske og norske flagget som et puslespill.
Språkkurset er en del av løsningen for å gjøre det lettere for ukrainere å komme til Norge. Illustrasjon: Shutterstock, NTB

Lager ukrainsk-norsk språkkurs på kort tid

Et språkkurs fra ukrainsk til norsk skal stå klart til semesterstart i høst.

Brått har samfunnet fått behov for språkkurs fra ukrainsk til norsk. Arbeidet haster, og flere fagfolk har derfor kastet seg rundt for å få dette til så raskt som mulig.

NTNU er nå tungt involvert i å lage en ny versjon av det gratis språkopplæringsprogrammet LearnNow.

– Vi anslår åtte uker for oversetting, kvalitetssjekk og språkvask. I tillegg regner vi fire uker for implementering/publisering av den ukrainske oversettelsen, sier førstelektor Åsta Øvregaard ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.

Altså skal arbeidet etter planen ta 12 uker, og alt skal være klart til semesterstart i høst.

Mange samarbeider raskt

Fremragende folk står bak utviklingen. Det kan trengs når utviklingen skal skje så raskt.

Førstelektor Øvregaard og universitetslektor Hege Langfjæran ved Institutt for språk og litteratur underviser i norsk for utlendinger. De skal dele på prosjektlederjobben. Begge har vært involvert i forskjellige utgaver av språkkursene NoW og LearnNoW.

Irina Reitan blir hovedansvarlig for selve oversettelsen. Reitan er ukrainsk, spesialpedagog og jobber som lærer på voksenopplæringen i Trondheim (Trovo).

Olaf Husby er tidligere førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur. Han har vært hovedansvarlig for alle utgaver av LearnNoW og NoW. Husby fungerer som konsulent denne gangen.

Språklydekspert Jørgen Bosoni fungerer som ekspert, spesielt på områdene uttale (fonetikk/fonologi) og grammatikk (lingvistikk).

Universitetslektor Dominique Heyler blir webansvarlig. Han underviser vanligvis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Heyler har vært ansvarlig for nettversjonen av LearnNoW på alle språk, i tillegg til flere andre språkkurs.

Lingvist fra Ukraina kontaktet

Faggruppen i Norge er sterk, men gruppen trenger også folk i Ukraina på laget. Derfor er det etablert kontakt med en lingvist i Ukraina.

Tanken er at vedkommende skal stå for språkvask og kvalitetssjekk. Men her er ennå ikke alle faktorer avklart, av forståelige årsaker.

– Vi ser det som spesielt viktig at vi involverer eksperter som faktisk er i Ukraina nå. Selvfølgelig er dette av faglige grunner, men også for å støtte en forsker i en svært vanskelig situasjon, sier Hege Langfjæran.

Gratis begynnerkurs

LearnNow er et gratis begynnerkurs for folk som vil lære seg norsk. Det finnes allerede på engelsk, polsk, spansk, arabisk og østafrikanske tigrinja. I løpet av kort tid skal altså kurset også være tilgjengelig på ukrainsk.

Arbeidet utføres i stor grad innenfor NTNUs eget lønnsbudsjett, men for å holde timeplanen må noen fagfolk frikjøpes fra det de holder på med nå. Rektoratet ved NTNU har blant annet derfor gitt en garanti for at NTNU dekker kostnader på inntil 250.000 kroner.

Ellers er språkappen Capeesh nå åpen for ukrainske flyktninger gratis. Capeesh er en bedrift som tilbyr skreddersydd språktrening for fremmedspråklige i arbeidslivet ved hjelp av en spillteknologi-app.

Her kan du lese mer om hva NTNU kan tilby ukrainske, russiske og hviterussiske studenter, ansatte og andre som rammes av krigen. Informasjonen er på engelsk.