– Dette er en god nyhet for pasientgrupper som har vært underprioritert tidligere, sier professor Erling Tronvik. Han skal lede det nye senteret. Foto: Kim L'Orange Sørenssen

Ledende fagmiljø i hodepine får 130 millioner til nytt forskningssenter

En forskningsgruppe fra NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim mottar store penger fra Forskningsrådet for å opprette Norsk senter for hodepineforskning.

Det gir forskerne mulighet til å prøve ut nye behandlingsmetoder både på voksne og barn, finne ut hvorfor noen utvikler hodepinesykdommer, og gi pasienter og leger gode verktøy for å følge opp disse sykdommene.

Forskerne har sitt utspring fra Nasjonal komptensetjeneste for hodepine (NKH).
Det nye Norsk senter for hodepineforskning skal ledes av Erling Andreas Tronvik. Han er professor ved Institutt for bevegelse og nevromedisin (NTNU) og leder for NKH, og med denne bevilgningen vil dette bli et av de største og viktigste sentrene for klinisk hodepineforskning i verden.

 

Det nye senteret er et spleiselag mellom Forskningsrådet og sykehus og universiteter i Norge, og har et budsjett på over en kvart milliard kroner over åtte år.

– At vi kan opprette Norsk senter for hodepineforskning er en fantastisk nyhet for en pasientgruppe som har vært underprioritert tidligere, sier professor Erling Andreas Tronvik. Han vil også lede det nye senteret, som vil ha relevans for store deler av Norges befolkning, ifølge Tronvik.

–  Vi skal prøve ut nye behandlingsmetoder både på voksne og barn, vi skal gi ny kunnskap om hvorfor noen utvikler hodepinesykdommer, og vi skal gi pasienter og leger gode verktøy for å følge opp disse sykdommene, sier Tronvik.

Hvorfor trenger vi et norsk senter for hodepineforskning?

Hodepinesykdommer, hvorav migrene er den mest kjente, er en av de vanligste nevrologiske sykdommene. Den rammer 1 milliard mennesker på verdensbasis og er den sykdommen i verden som gir mest invaliditet hos personer under 50 år. Migrene er en hjernesykdom som lenge har vært betydelig underprioritert, sammenlignet med mengden sykelighet den forårsaker – og når det gjelder den økonomiske kostnaden det innebærer for samfunnet.

– Det er fortsatt mange uløste spørsmål både knyttet til diagnostikk og behandling av hodepine. Det nye senteret vil gi oss muligheten til å løse opp i noen av disse mysteriene og forske frem nye behandlinger for en hardt prøvet pasientgruppe, tror Erling Tronvik.

Grensesprengende forskning og innovasjon

Det nye senteret vil være et av de største og viktigste sentrene for klinisk hodepineforskning i en internasjonal målestokk. Senteret vil drive grensesprengende forskning og stå bak internasjonalt ledende kliniske behandlingsstudier og innovasjon.

Det nye senteret kommer til å ta i bruk og vil kombinere det siste innen MR-undersøkelser (7-Tesla MR) med genetiske undersøkelser, kliniske data fra pasientene, data fra helseregistre og maskinlæring og kunstig intelligens.

Senteres skal også vurdere effekten av ulike typer behandling og samtidig undersøke om man kan forutsi effekt eller skreddersy behandling til enkeltpasienter. Nye elektroniske verktøy skal også bli utviklet ved senteret slik at disse kan gi støtte til både pasienter og leger.

Pasienter får tilbud om delta i studier uansett hvor de bor

NTNU leder allerede behandlingsstudier som inkluderer nesten 1000 pasienter i seks land, og dette internasjonale samarbeidet vil utvides betraktelig med det nye forskningssenteret.

Senteret ledes fra NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim, men har sykehus i alle helseregioner som partnere, i tillegg til pasientforening og næringsliv.

Pasienter med hodepine skal få tilbud om å delta i kliniske studier uansett hvilken landsdel de bor i. Pasienter kan også melde sin interesse direkte og få mer informasjon om hodepinestudier på en felles mailadresse: [email protected]

Forskningsrådets pressemelding