ERC. Bildet viser professor Kristi.n Ytterstad Pettersen
Kristin Ytterstad Pettersen er blant de to ved NTNU som mottar et ERC Advanced Grant på inntil 25 millioner kroner. Henrik Koch er den andre. Foto: Kai Dragland, NTNU

Høythengende EU-støtte til NTNU

To professorer ved NTNU er tildelt prestisjefylte ERC Advanced Grants fra Det europeiske forskningsrådet.

Professor Kristin Ytterstad Pettersen ved Institutt for teknisk kybernetikk og professor Henrik Koch ved Institutt for kjemi er tildelt hvert sitt høythengende ERC Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet ERC.

Hvert stipend kan gi inntil 2,5 millioner euro, rundt 25 millioner kroner, i støtte fordelt over fem år.

Selvstyrende roboter

Professor Pettersen får støtte til sitt prosjekt CRÈME – Control of light vehicle-manipulator systems.

– Dette er fantastisk! Jeg har jobbet veldig hardt med å utvikle dette prosjektet. At det gikk gjennom på første forsøk er stort og litt uventet, sier Pettersen.

Målet er å utvikle mobile roboter som greier å løse mange ulike oppgaver. Robotene skal være autonome, altså selvstyrende, og lette. Det siste er viktig for at de både skal være trygge for mennesker og billige.

Disse robotene må greie å observere verden rundt seg. Samtidig skal de samhandle med omgivelsene ved hjelp av én eller flere manipulatorarmer.

Blant mulighetene er roboter som kan fly ut, finne feil og drive vedlikehold på vindmøller langt til havs. Andre kan rykke ut fra en stasjon på havbunnen for å drive vedlikehold på havbruksmerder eller oljeinstallasjoner.

Stipendet betyr mulighet for å ansette fire doktorgradsstipendiater og to postdoktorer. I fem år framover skal disse jobbe i prosjektet sammen med Pettersen selv.

ERC: Bildet viser tre som er med på Henrik Kochs prosjekt.

Eirik Kjønstad, Rosario Roberto Riso og Tor Strømsem Haugland fra forskningsgruppen «teoretisk kjemi» ved Institutt for kjemi, har jobbet sammen med Henrik Koch på prosjektet i flere år. Tor og Rosario startet på prosjektet som masterstudenter, og Eirik som doktorgradskandidat. Foto: Per Henning, NTNU

Teoretiske molekylmodeller

Kjemikeren Henrik Koch er engasjert i QuantumLight-prosjektet ved NTNU. Dette konsentrerer seg om avanserte, teoretiske modeller for molekyler. Arbeidet kan blant annet ha betydning for forskning på medisiner og katalytiske prosesser.

ERC. Bildet viser professor Henrik Koch.

Kjemiprofessor Henrik Koch studerer avanserte, teoretiske modeller for molekyler. Foto: NTNU

– Jeg er overlykkelig over at det harde arbeidet vårt belønnes på denne måten, sier professor Koch, som også er ansatt ved Scuola Normale Superiore (SNS) i Pisa, Italia.

Han berømmer blant annet SNS, NTNU og Norges forskningsråd for støtten så langt. Koch mener prosjektet åpner for store muligheter innenfor et nytt fagfelt, både for masterstudenter, doktorgradsstudenter og forskere som er på et tidlig stadium av karrieren.

Langvarig satsing på ERC

– Jeg vil gjerne gratulere begge mottakerne. To ERC Advanced Grants til NTNU-forskere i ett og samme år er en utrolig god nyhet, og er til stor inspirasjon for andre vitenskapelige ansatte som har ambisjoner om å søke ERC, sier Tor Grande, NTNUs prorektor for forskning og formidling.

NTNUs strategiplan slår fast at NTNUs forskning skal holde høyt internasjonalt nivå, og at forskningen skal være konsentrert rundt sterke fagmiljøer som bidrar i den internasjonale forskningsfronten.

– Det er faktisk en stund siden en NTNU-ansatt fikk et ERC Advanced Grant. Nå har to meget dyktige professorer lyktes med å få disse prestisjefylte stipendene. Ved NTNU har vi over lengre tid hatt fokus på å lykkes bedre i ERC. Vi ser nå resultater av dette arbeidet med flere tildelinger, som ERC Synergy, Consolidator og Starting Grants. Vi har lyktes med å motivere og legge til rette for at flere søker, og det er ekstra gledelig at dette nå gir resultater. Dette skal vi bygge videre på i årene som kommer, sier prorektor Grande.

Blant de mest prestisjefylte

Det europeiske forskningsrådet (ERC) gir stipend til mange forskere og forskningsprosjekter. Denne finansieringen kommer i fire kategorier.

ERC Advanced Grants er blant de vanskeligste å få, og stiller svært store krav til forskningen.

Enkeltpersoner søker på disse stipendene med en vertsinstitusjon. Samtidig kommer de både personen selv, fagmiljø, universitetet og samfunnet ellers til gode.

Norges forskningsråd entusiastisk

Også Norges forskningsråd er entusiastisk på vegne av NTNU og de andre norske mottakerne.

– Dette er en super nyhet som viser hvordan systematisk og målrettet satsing nå bærer frukter. Jeg vil gratulere med de flotte resultatene, og både håper og tror at NTNU vil lykkes minst like godt i Horisont Europa, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Norges forskningsråd.

Norges forskningsråd legger til rette for forskere som ønsker å søke om stipend fra ERC.