Fredrik Jutfelt leder forskergruppen. Foto: Per Harald Olsen, NTNU

ERC Consolidator Grant til NTNU

EU gir 21 millioner kroner til forskning på hvordan dyr takler klimaendringer.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) gir et ERC Consolidator Grant til førsteamanuensis Fredrik Jutfelt og hans forskningsprosjekt Climevolve. Jutfelt er tilknyttet Institutt for biologi ved NTNU.

ERC Consolidator Grant gis til forskere som ønsker å utvide verdensledende forskningsgrupper. Disse stipendene henger svært høyt og krever at forskningen holder et fremragende nivå. De er blant de mest prestisjefylte i verden, og konkurransen er hard.

I alt 2 millioner euro (drøyt 21 millioner kroner) går til arbeidet med å finne ut hvordan fisk takler endringer i temperatur.

Endrer arter seg raskt nok?

Klimaet forandrer seg. Om denne utviklingen får en betydning for evolusjonen, vil flere arter selv forandres, og over flere generasjoner kan disse endringene være betydelige.

Bildet viser sebrafisk.

I fire år har forskere undersøkt hvordan en tropisk fiskeart kalt sebrafisk (Danio rerio) tilpasser seg et varmere klima, spesielt med tanke på ekstreme varmeperioder. Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Prosjektet handler mest om hvilke fysiologiske mekanismer fisk bruker for å tilpasse seg en oppvarming. Gruppen tester dette både med evolusjon hos sebrafisker i laboratorium og med stingsild som lever i geotermisk oppvarmede sjøer på Island.

Blant spørsmålene Jutfelt og hans forskergruppe ønsker svar på er om artene rekker å utvikle seg raskt nok til å holde tritt med klimaendringene.

Om artene ikke greier det, kan raske og store forandringer i klimaet i verste fall føre til at disse artene dør ut.

I laboratoriet: Margarita Villalonga, Jeff Clements, Mette Finnøen, Eirik Åsheim, Hanne Hildrum, Anna Andreassen, Rachael Morgan, Josefin Sundin, Tine Brusevold, Fredrik Jutfelt og Miriam Dørum. Foto: NTNU

Oppsiktsvekkende resultater

Jutfelt har for lengst etablert en forskningsgruppe. Denne gruppen driver bevisst avl på sebrafisk etter evnen disse har til å takle høye temperaturer. Forskerne har kommet frem til oppsiktsvekkende resultater.

Projektet har tittelen «Evolution and mechanisms of thermal performance – answers through artificial selection in zebrafish».

Du finner mer om Fish Ecophysiology Lab her.