Forskning tyder på at hotellbransjen kan spare energi ved å installere CO2-varmepumper. Foto: Colourbox

CO2-varmepumper smart for hoteller i nordlige strøk

Forskere har studert energiforbruket hos 140 hoteller i Norge og Sverige. Med CO2-varmepumper kan hoteller redusere energiforbruket med ca. 60 prosent.

Hotellbransjen har et høyt energiforbruk, noe som bidrar til den globale oppvarmingen.

Forskere har undersøkt energiforbruket, tilgjengelige energikilder og oppvarmingssystemer over en femårsperiode i hotellsektoren.

To viktige funn fra studien:

  • Hoteller med varmepumper bruker 20 prosent mindre strøm til oppvarming per kvadratmeter
  • CO2-varmepumper i hoteller kan redusere varme- og kjølebehovet med opp mot 60 prosent

Grønnere energisystemer

De siste fem årene har nesten 20 prosent flere hoteller fått tilgang til fjernvarme som erstatning for elektrisk oppvarming eller oljefyr. Dette er veldig bra med tanke på reduserte klimagassutslipp.

Bildet viser Silje Marie Smitt som studerer varmepumper

Silje Marie Smitt, NTNU

– Likevel er det mer å gå på når det gjelder energiforbruket innad i hotellene, sier stipendiat Silje Marie Smitt ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU. Hun står bak studien, sammen med forskerkolleger ved NTNU, Sintef og Danmarks tekniske universitet (DTU).

– Undersøkelser viser at hotellene som bruker fjernvarme som primærvarmekilde har betydelig høyere energiforbruk enn hoteller som bruker varmepumper. Dette er fordi varmepumper ikke produserer varme, men oppgraderer varmen fra lav til høy temperatur, forklarer hun.

«Alt-i-ett»-system gir høy effektivitet

Som en del av denne studien har forskerne undersøkt to hoteller som er utstyrt med integrerte CO2-varmepumper med varmelagring. Disse systemene leverer alt av det som kalles termisk oppvarming/kjøling til hotellbygget: oppvarming av rommene, kjøling og varmtvann.

– Potensialet med slike «alt-i-ett»-systemer er store, ettersom man kan gjenvinne varme fra deler av hotellet hvor det trengs kjøling, for så å oppgradere eller løfte dette med varmepumpen til nyttig energi. På denne måten kan man oppnå høy effektivitet og redusert energiforbruk. Systemene med «alt-i-ett»-CO2-løsninger viser stor reduksjon i energiforbruk og relaterte klimagassutslipp, forteller Smitt.

Referanse:

  1. Smitt, I. Tolstorebrov, P. Gullo, A. Pardiñas, A. Hafner, Energy use and retrofitting potential of heat pumps in cold climate hotels, Journal of Cleaner Production, Volume 298, 2021, 126799, ISSN 0959-6526

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126799