Vindkraft : vindturbiner på havet
Equinors Dudgeon havvindpark. Equinor er partner i NorthWind. Foto: Jan Arne Wold, Equinor

Storsatsing skal gjøre Norge ledende på havvind

NTNU og SINTEF blir partnere i forskningssenteret NorthWind som skal utvikle konkurransedyktige havvindparker innen ti år.

I forskningssenteret FME NorthWind skal industri, forskning og utdanning jobbe sammen for å gjøre Norge verdensledende innenfor havvind. Allerede om ti år skal havvind være konkurransedyktig.

Norske og internasjonale forskningsinstitusjoner og over 40 aktører fra norsk industri deltar.

NorthWind er utpekt av Norges forskningsråd til Forskingssenter for miljøvennlig energi (FME). Senteret får til sammen 120 millioner kroner i støtte over åtte år. Dette ble klart under markeringen på Gløshaugen campus 11. desember.

Næringslivspartnere i NorthWind

1.       4Subsea

2.       ABB

3.       Aker Offshore Wind

4.       Amon

5.       Aibel

6.       Baker Hughes

7.       Cognite

8.       DNV-GL

9.       Dr. Techn. Olav Olsen

10.   Dof Subsea Norway

11.   EDR Medeso

12.   Energi Norge

13.   Energy Innovation

14.   Equinor

15.   ESVAGT

16.   Finnmark Kraft

17.   Force Technology Norway

18.   Fred Olsen Renewables

19.   Fugro

20.   GFMS

21.   Hafslund Eco

22.   Havyard Design &Solutions

23.   Hitachi ABB Power Grids

24.   Impello

25.   Kongsberg Maritime

26.   Lundin Energy Norway

27.   Lloid's Register

28.   Nexans Norway

29.   NKT HV Cables

30.   National Oilwell Varco Norway

31.   NORWEP Norwegian Energy Partners

32.   Norconsult

33.   NorSea Group

34.   NORWEA

35.   Norwegian Offshore wind cluster

36.   RENERGY cluster

37.   SAP Norway

38.   Sogn og Fjordane Energi

39.   Statkraft

40.   Store Norske Spitsbergen Kullkompani

41.   Sval Energi

42.   Trønder Energi Kraft

43.   Vard Design

44.   Windcluster Norway

Mer hensyn til mennesker og natur

Storsatsingen skal utvikle nye grønne jobber i Norge innen havvind, bidra til at havvind blir en ny eksportindustri i Norge, øke effektiviteten innen havvind, kutte kostnader og bidra til bærekraftig utbygging av vindkraft på lands og til vanns.

Vindkraft på land har ført til stort engasjement. Nå må vi utvikle vindkraft som tar enda større hensyn til mennesker og natur.

Bildet viser rektor Anne Borg.

Rektor Anne Borg. Foto: Thor Nielsen, NTNU

– Vindkraft på land har ført til stort engasjement. Nå må vi utvikle vindkraft som tar enda større hensyn til mennesker og natur. En viktig oppgave for senteret er å være en kunnskapsbasert møteplass for ulike interesser innen vindkraft, sier NTNUs rektor Anne Borg.

Stor kompetanse innen havvind

NTNU og SINTEF deltok også i den forrige FME-en innen havvind, FME NOWITECH, fra 2009 til 2017. Senteret ga grunnlag for 40 innovasjoner og utdannet over 260 masterstudenter og 40 stipendiater.

FME NorthWind vil fortsette arbeidet med å utdanne fremtidens eksperter. Senteret ledes av SINTEF i tillegg til NTNU, Norges Geotekniske institutt (NGI), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Universitetet i Oslo (UiO). Internasjonale partnere er DTU, TNO, Fraunhofer, University of Strathclyde, NREL og NCEPU. Samarbeidet med over 40 norske næringslivspartnere står helt sentralt.

Høye ambisjoner og konkrete mål

Blant hovedmålene til NorthWind er å utvikle konkurransedyktige flytende vindparker innen år 2030, og minst 20 innovasjoner.

Bildet viser konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. Foto: Terje Trobe, SINTEF

– Norge er en kunnskapsstormakt innenfor havromsteknologi. NorthWind vil forske frem de nye radikale løsningene som gjør at havvind blir en svært viktig del av fremtidens energiforsyning. Kunnskapen utviklet i senteret blir også verdifull for de andre viktige havnæringene i Norge, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF. 

Ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) skal etablere forskningssentre med en varighet på 8 år.

Sentrene skal gjøre en langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. Forskningen skal løse utpekte utfordringer innen fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Ordningen finansieres av Norges forskningsråd.