Bildet viser grønn graf.
Majoriteten av studiene finner at bærekraftig nytenkning har en positiv effekt på konkurransekraften til bedrifter. Illustrasjon: Shutterstock, NTB

Bedrifter kan tjene på bærekraftig omlegging

Er det lønnsomt for en bedrift å legge om til bærekraftig produksjon? Ja, antakelig ofte, konkluderer forskere.

Vi blir stadig flere mennesker som vil ha stadig flere produkter, og det kan bare ikke gå i lengden. Kloden har ikke ubegrenset med ressurser. Utslippene skader miljøet på ulike måter.

Derfor må flere bedrifter legge om til mer bærekraftig produksjon, av og til på grunn av press fra forbrukerne, men ofte på grunn av nye regler fra myndighetene.

Men en slik omlegging kan da umulig lønne seg? Eller kan den?

Stort flertall viser god effekt

I en ny artikkel har en forskergruppe fra NTNU gått gjennom 100 artikler om hvordan nytenkning i bærekraftig retning påvirker bedrifters konkurransekraft.

– Majoriteten av studiene finner at slik nytenkning har en positiv effekt på konkurransekraften til bedrifter, sier stipendiat Fanny Hermundsdottir i faggruppen for Strategi og forretningsutvikling ved Industriell økonomi og teknologiledelse.

Denne majoriteten er solid også.

  • 64 av de 100 artiklene konkluderte med at bærekraftig nytenkning har en positiv effekt.
  • 29 av artiklene viste blandede resultater, både negative, positive og nøytrale.
  • 5 av artiklene konkluderte ikke.
  • 2 av artiklene fant negative effekter.
Illustrasjonen er en grafisk fremstilling av tallene.

Et klart flertall av artiklene viser en positiv effekt av bærekraftig nytenkning. Illustrasjon: Gorm Rødder, NTNU

Undersøkelsen omfatter mange ulike studier, som bruker flere ulike metoder for å måle bærekraft og lønnsomhet. Svaret blir i stor grad det samme uansett: Nytenking og bærekraft lønner seg ofte.

Men nyskaping og utvikling koster jo penger og folk. Hvordan er slike resultater mulig?

Kunder vil ha det

– Er ikke dette ønsketenkning?

– Nei. Nytenkningen gir ofte økt verdiskapning, reduserte kostnader og andre fordeler, sier stipendiat Hermundsdottir.

– Det bærekraftige skiftet fører med seg utallige nye businessmuligheter som bedriftene kan dra stor nytte av.

– Det er en ganske stor vekst i antall kunder som er villige til å betale ekstra for bærekraftighet. Dette ser vi både i bedriftsmarkedet hvor bærekraft nå vanligvis er et innkjøpskriterium som reduserer det ensidige fokuset på pris, sier professor Arild Aspelund ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Artikkelen gjennomgår 188 ulike sammenhenger mellom bærekraftig nyskaping og verdiskaping. Av disse gir 120 positive virkninger. Bare 14 er negative.

– Vi kan godt diskutere gyldigheten av funnet om at bærekraft er lønnsomt. Men denne studien viser at det finnes mye empirisk forskning som tyder på det. Dersom vi vurderer den motsatte hypotesen, at bærekraft bare fører med seg økte kostnader, så finnes det faktisk veldig lite empirisk forskning som støtter under den påstanden, påpeker professor Aspelund.

Illustrasjonen viser grønn hånd og robothånd.

Grønnere industri kan være mulig å kombinere med mer overskudd. Illustrasjon: Shutterstock, NTB

Mye å spare og tjene

Nytenkningen kan for eksempel føre til at råstoffet utnyttes mer effektivt. Samtidig kan den lede til at bedriften bruker mindre energi, petroleum og vann, eller tar i bruk mindre landområder for å produsere samme mengde produkter.

En grundig gjennomgang av produksjonen kan uansett føre til nye, mer kostnadseffektive metoder.  Kanskje kan bedriften bruke andre, mer miljøvennlige materialer, til og med resirkulerte materialer, eller den bruker mindre innpakning.

Endringene, og en ny status som mer miljøvennlig bedrift, kan dessuten åpne opp for nye markeder blant miljøbevisste kunder.

Illustrasjonen viser grønn fabrikk.

En grundig gjennomgang av produksjonen kan uansett føre til nye, mer kostnadseffektive metoder. Illustrasjon: Shutterstock, NTB

Flere og flere forbrukere er villige til å betale ekstra for bærekraftige produkter og tjenester, påpeker Aspelund.

– Dette er spesielt utbredt blant unge forbrukere, og sprer seg veldig raskt. Sånn sett er det ikke overraskende da, sier han.

Kanskje ikke noe valg

I tillegg til at nytenkning rett og slett kan være lønnsomt i lengden, er det ikke sikkert at bedriften har stort annet valg når myndigheter pålegger dem nye krav, for eksempel til rensing eller resirkulering. Da kan det kanskje være lønnsomt å være i forkant av konkurrentene.

– Tradisjonelt har bedrifter sett på omlegging i bærekraftig retning som en økonomisk byrde. Men våre funn indikerer at dette tradisjonelle synet ikke stemmer. Spørsmålet er derfor ikke lenger om en bærekraftig nyskapning lønner seg, men heller på hvilken måte denne nyskapningen kan skje på best mulig måte, sier Hermundsdottir.

Rett nok vil resultatene sprike mye fra bedrift til bedrift, noe underlagsmaterialet også indikerer. Nasjonale-, markeds-, industri- og bedriftsfaktorer har stor innvirkning på resultatene. Sammenhengene er også svært kompliserte. Det som fungerer for noen, vil ikke nødvendigvis fungere for andre.

Referanse: Fanny Hermundsdottir, Arild Aspelund. Sustainability innovations and firm competitiveness: A review. Journal of Cleaner Production. Available online 19 October 2020. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124715