Spillfigurene Snuble, Kludre og Gruble.
Snuble, Kludre og Gruble skal hjelpe barn med skolevegring. Illustrasjon: Tackl

Snuble, Kludre og Gruble vil få barna på skolen

Barn med skolevegring skal få hjelp gjennom det nye spillet Habiit.

Mange barn har perioder med skolevegring. Dette er ikke vanlig skulk. Barnet er redd for å gå på skolen, eller synes det er svært ubehagelig, og blir isteden hjemme over lengre tid. Årsakene er mange. Kanskje er så mange som 12.000 norske barn rammet av skolevegring i en eller annen form.

Men nå kan barna og fortvilte foreldre kanskje få hjelp av mobilspillet Habiit. Det er utviklet av Sindre Holme i Tackl, i samarbeid med forskere og studenter ved NTNU. Ideen dukket opp rundt skolestart for cirka tre år siden.

– Jeg hadde aldri hørt om skolevegring før jeg plutselig stod midt oppi situasjonen selv. med omsorg for barn som strevde med dette. Jeg opplevde hvor tidkrevende det var å få hjelp, og hvor få verktøy som fantes for barn som opplevde disse utfordringene, sier helsegründer Holme.

Inspirert av Pokémon Go

Etter å ha sett hvor populært Pokémon Go ble, fikk han ideen til å bruke spill som hjelp for å få barna tilbake til skolen.  Samarbeidet med NTNU har gitt oss Habiit.

Bildet viser Sondre Ek, Victoria Welle Fjellbirkeland og Eric Veliyulin.

Studentene Sondre Ek, Victoria Welle Fjellbirkeland og Eric Veliyulin har bidratt til spillet. Foto: Tackl

Familier kan få hjelp fra det offentlige også. Men jo lengre barnet holder seg hjemme fra skolen, dess vanskeligere blir det å komme tilbake. Barna kan få problemer med å henge med i undervisningen etterpå. Derfor er det et problem at det kan ta tid å få denne hjelpen.

I Habiit skal fantasifigurene Snuble, Kludre og Gruble kartlegge barnas problemer. Tanken er å hjelpe dem til å bli motiverte for å gå på skolen. Skolebarn fra 1-6 klasse er målgruppen.

Seriøs lek

Studentene Sondre Ek, Victoria Welle Fjellbirkeland fra Institutt for design og Eric Veliyulin fra Institutt for datateknologi og informatikk , i tillegg til førsteamanuensis Marikken Høiseth og instituttleder Ole Andreas Alsos, har bidratt fra NTNU.

– Dette er et forskningsbasert, seriøst spill, sier instituttleder Alsos.

Det står ikke i veien for at det er gjennom lek og spørsmål at Snuble, Kludre og Gruble skal bidra til å ufarliggjøre skoledagen.

Foreløpig vet vi ikke om spillet faktisk virker etter hensikten.

– Men vi har blitt bedre kjent med kompleksiteten og behovene. Vi har jobbet ut ideer gjennom samarbeid med barn og fagpersoner som har vært involvert i designprosessen, sier førsteamanuensis Høiseth.

Teamet jobber i disse dager med å få på plass en pilotstudie i samarbeid med kommuner.

Habiit er støttet av Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Stiftelsen Dam og Rådet for Psykisk Helse. Det kan lastes ned fra App Store.