Forskere jobber for at skigleden ikke skal forsvinne når vintrene bli varmere og kortere. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Verdens første digitale snø-guide er lansert

Ny kunnskap skal gi oss muligheten til å gå, kjøre, hoppe og konkurrere på ski også i framtida, med forskning som grunnpilar.

Nettportalen Snokompetanse.no samler all tilgjengelig kunnskap om hvordan man skal sikre gode snøforhold i framtiden, på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte.

Målet er at vi i framtida skal kunne gå på ski til tross for et varmere klima i eksisterende løyper, i bakker, arenaer og destinasjoner. Også i lavlandet. 

  – For oss er det avgjørende å dele forskningen vår, og å tilby åpen og tilgjengelig informasjon både på norsk og engelsk. Nå deler vi kompetanse innenfor bærekraftig snøproduksjon, med skidestinasjoner, arrangører, skisentre og klubber over hele verden, sier Ingrid Camilla Claussen, forskningsleder i SINTEF.

Senteret gir forskningsbaserte råd til hvordan vi kan produsere snø på den mest kostnads-, arbeids- og energibesparende måten, men også hvordan vi kan lagre den mest effektivt. I tillegg gir nettsiden råd  om preparering, bevaring og behandling av snø for å oppnå gode snø- og skiforhold så lenge som mulig.

Snow for the future

Snøkompetansesenteret er den praktiske delen av forsknings- og utviklingsprosjektet «Snow for the future». Prosjektet dreier seg om å utvikle klimavennlig og temperaturuavhengig snøproduksjon, og er støttet blant annet av Klima- og miljødepartementet og Kultur- og idrettsdepartementet.

– En slik portal har vært etterlyst i mange år. Kanskje fordi vintrene våre blir stadig kortere, og ønsket om å forlenge dem på en mer miljøvennlig måte stadig blir større. Her kan du enkelt finne fram til forskning og informasjon om miljøvennlig snøproduksjon, lagring, bevaring og preparering av snø, forteller Erik Røste, styreleder for prosjektet «Snow for the Future» og president i Norges Skiforbund.

Ski- og anleggsmiljøet er med

I første omgang er Snøkompetansesenteret et «nettbasert senter». Nettsiden skal være en levende side som utvikles og oppdateres basert på innspill og erfaringer fra ski- og anleggsmiljøet, samt fra oppdaterte forskningsresultater.

 – Målgruppen for nettsiden er små og middels store klubber, arenaer og anlegg som ønsker å innhente kunnskap de kan bruke i forbindelse med drift og eventuell oppgradering av anlegget, sier Ingrid Camilla Claussen, forskningsleder i SINTEF Energi.

Målet er å lage et fysisk senter

Det er et mål å etter hvert starte opp et fysisk snøkompetansesenter. Dette senteret er foreløpig planlagt på Granåsen i Trondheim, med Vassfjellet Vinterpark som alpinpartner.

 – Snøkompetanse.no er et fantastisk prosjekt som samler mye viktig informasjon for bransjefolk. Både de som driver verdenscupen videre internasjonalt, men også klubber og ski-destinasjoner på alle nivåer vil dra nytte av den praktiske informasjonen og verktøyene som ligger tilgjengelig på nettsiden, forteller Atle Skårdal, teknisk ansvarlig for alpint i Det Internasjonale Skiforbundet (FIS).

Partnerne i prosjektet er Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Trondheim kommune, SINTEF og NTNU. FIS er bidragsyter til prosjektet.

Nettsiden www.snokompetanse.no er skrevet av hovedforfatteren John Aalberg, men deler av teksten er oppsummeringer fra veiledere som er utgitt av Norges Skiforbund, Skiforeningen og Kulturdepartementet.