Bildet vise Steffen Oppermann og Aslak Brun.
Steffen Oppermann og Aslak Bakke Buan. Foto: NTNU

Matematikere ved NTNU får CAS-støtte

To professorer ved NTNU kan fordype seg i representasjonsteori et helt år, fritatt for andre arbeidsoppgaver.

Senter for grunnforskning (CAS) støtter forskningsprosjektet til matematikkprofessorene Steffen Oppermann og Aslak Bakke Buan i perioden 2022/2023.

Prosjektlederne holder til ved CAS i Oslo i et helt år, fritatt for andre oppgaver. De får støtte fra et håndplukket lag av fagfolk.

Forskningsprosjektet tar for seg såkalt representasjonsteori. De skal studere ikke-lineære algebraiske strukturer. Det kan du lese mer om her.

Senter for grunnforskning er en forskningsstiftelse som ble grunnlagt av Det Norske Videnskaps-Akademi i 1989. Hvert år støtter CAS tre forskningsgrupper som jobber med prosjekter innen humaniora/teologi, samfunnsvitenskap/juss eller naturvitenskap/medisin/matematikk.

De andre som får støtte er et studium av hvorfor urfolk er spesielt utsatt for influensa, og et prosjekt som forsøker å forstå hva som ligger bak når væpnede konflikter bryter ut. Det første ledes av professor Svenn-Erik Mamelund ved OsloMet. Det andre ledes av professor Nils Lid Hjort ved UiO og Håvard Mokleiv Nygård, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).