Digital søvnbehandling kan gi folk med søvnproblemer hjelp til å identifisere de underliggende årsakene til søvnproblemene. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Håp for 500.000 i Norge med søvnproblemer

Folk med søvnproblemer kan få hjelp av digital søvnbehandling. Flere trenger også mindre sovemedisin etter behandlingen.

Omtrent 500.000 nordmenn er plaget med kroniske søvnvansker, også kalt insomni. Forskere har lenge visst at kognitiv atferdsterapi for insomni er den best dokumenterte behandlingen, men få personer har tilgang til slik behandling.

En helautomatisert digital versjon av denne behandlingen har god virkning for mange, og kan redusere bruken av sovemedisiner.

– Resultatene våre viser at det er mulig å gi en meget effektiv og medikamentfri søvnbehandling i stor skala. Dette kan gjøres uten kontakt med helsepersonell, sier psykologspesialist Håvard Kallestad.

Kallestad er forsker ved St. Olavs hospital og Institutt for psykisk helse ved NTNU. Han er også en av førsteforfatterne av en artikkel publisert i Lancet Digital Health.

Tar tak i underliggende årsaker

Gjennom digital søvnbehandling kan folk med søvnproblemer få hjelp til å identifisere de underliggende årsakene til søvnproblemene. De tar tak i uheldige søvnmønstre og ulike faktorer som forstyrrer søvnen, som ulike stressfaktorer, og fører blant annet en dagbok som kan gi innsikt i deres egen situasjon.

En ny studie er presentert i The Lancet Digital Health. Den er oppløftende.

Tydelig effekt av digital søvnbehandling

1721 deltakere var med i behandlingsstudien. Deltakerne fikk enten digital søvnbehandling eller gode søvnråd og digital informasjon om søvnproblemer. Alle var norske, voksne personer over 18 år med søvnvansker. Resultatene er tilsynelatende tydelige.

Rundt 6 av 10 deltakere (58 prosent) hadde stor effekt av den digitale søvnbehandlingen. I kontrollgruppa som fikk gode søvnråd og digital informasjon fikk bare rundt 20 prosent en tilsvarende effekt. Den digitale søvnbehandlingen ga altså omtrent tre ganger så stor effekt.

Mange fikk normal søvn

38 prosent fikk normal søvnkvalitet etter at de fikk den digitale søvnbehandlingen. I kontrollgruppa gjaldt dette bare 8 prosent.

– Vi fant også at bruken av sovemedisiner ble redusert mer hos deltakerne som fikk digital søvnbehandling enn de som fikk søvnråd, sier Kallestad.

Dette er altså en psykologisk behandlingsform for et betydelig folkehelseproblem som kan være mer tilgjengelig enn farmakologisk behandling.

Den digitale søvnbehandlingen er hel-automatisert. Det vil si at det ikke er noen kontakt med helsepersonell i behandlingen. Også utredningen i forbindelse med studien var automatisert.

Søvnbehandlingen tar rundt 6 til 8 uker å gjennomføre.

Samarbeid

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet, NTNU og St. Olavs hospital. Den er finansiert av Norsk Forskningsråd og Samarbeidsorganet mellom Helse-Midt Norge og NTNU.

Forsker Øystein Vedaa fra FHI og NTNU og Kallestad var delte førsteforfattere på denne studien. Børge Sivertsen fra FHI og NTNU var sisteforfatter. Den digitale søvnbehandlingen som ble benyttet i studien er utviklet ved University of Virginia.

Kilde: Lancet Digital Health. Effects of digital cognitive behavioural therapy for insomnia on insomnia severity: a large-scale randomised controlled trial. Øystein Vedaa, Håvard Kallestad, Jan Scott, Otto R F Smith, Ståle Pallesen, Gunnar Morken, Knut Langsrud, Philip Gehrman, Frances P Thorndike, Lee M Ritterband, Allison G Harvey, Tore Stiles, Børge Sivertsen.