Håvard Augesen ved Røros Metall satser på forskningshjelp og masseprodusert skreddersøm med stor suksess. Foto: Røros Metall

Solgte dobbelt så mye med ny forretningsstrategi

Ved å satse på masseprodusert skreddersøm kan en bedrift tilby individuelt tilpassede produkter til mange. Siden Røros Metall tok i bruk strategien, har de doblet omsetningen av kjøkkenvifter.

For fem år siden bestemte Røros Metall, som er kjent for kjøkkenvifta Røroshetta å endre sin hovedstrategi. Fra å selge standardiserte kjøkkenvifter gikk de over til individuelt tilpassede løsninger, som innebærer valg av høyde, bredde, dybde, overflate og farge.

– Fordelen med masseprodusert skreddersøm er at kundene får ta egne valg. Dette er noe bilindustrien har gjort i flere tiår. Inni karosseriet er det stort sett likt, men utover det er det en rekke valg man kan ta. Slik er det også nå når du skal kjøpe en kjøkkenvifte av oss, sier daglig leder i Røros Metall Håvard Augensen.

Nå produseres én kjøkkenhette i timen. Helt etter kundens ønsker. Foto utlånt fra Røros Metall

For å lykkes med masseprodusert skreddersøm har Røros Metall fått hjelp av forskere ved SINTEF Digital.  Den nye strategien har gitt solid suksess. I løpet av de siste fem årene har Røros Metall doblet omsetningen. I fjor solgte den mellomstore bedriften 40000 kjøkkenvifter og omsatte for 200 millioner kroner. Det gjør dem til markedsledende i Norge.

Lønner seg å skreddersy kjøkkenvifta

De som skal kjøpe kjøkkenvifte er ofte avhengig av mye tilpasning, som krever ekstra utgifter til montasje.

– Da blir det ofte rimeligere å skreddersy den i stedet, sier Augensen.

SINTEF peker på tre viktige punkt som må på plass for å oppnå suksess med strategien:

  • Robuste prosesser. Prosessene må være omstillbare og tilrettelagt slik at man kan lage én stykk av produktene man produserer.
  • Dynamisk løsningsrom med et attraktivt produktspekter. Kundene må få et passende antall relevante valg slik at man får endret det som er viktigst uten at valgprosessen blir for tungvint
  • Valgnavigasjon. Må tilby verktøy og løsninger som hjelper kundene å velge. Valgprosessen bør være en opplevelse i seg selv.

Seks gode grunner til å satse på masseprodusert skreddersøm i Norge:

, ifølge SINTEF-forskerne Ottar Bakås og Lars Skjelstad:

*Det er en trend i mange land at kunden i større grad ønsker individuelt tilpassede produkter.

*Vi har god kjøpekraft, som gjør at det er rom for å kjøpe mer tilpassede produkter.

*Arbeidslivet er preget av høy grad av tillit og lavt konfliktnivå, og ansatte er vant til å bruke moderne teknologi.

*Å investere i avansert produksjonsteknologi er relativt rimelig i Norge sett i forhold til kostnadene for arbeidskraft.

*Vi har tilgang på arbeidskapasitet med nødvendig kompetanse, som har forutsetning for å klare å utføre kompliserte oppgaver og evner å håndtere variasjon.

*Å jobbe med masseprodusert skreddersøm er mer utfordrende og gjør arbeidsoppgavene mer interessante.

Kilde: SINTEF

Tjener penger på individualisering

Dette er altså en forretningsstrategi som innebærer at man skal tjene penger på at kundene har forskjellige behov og ønsker ulike produkt, understreker SINTEF-forsker Lars Skjelstad.

– Dermed er det et brudd med gamle paradigmer for masseproduksjon. Kunder i dag vil ha noe individuelt, og for mange bedrifter er dette en utfordring som må håndteres mens det her er selve forretningsmodellen. Ved å tilby unike produkter til alle blir nytten og opplevelsen av produktet maksimert – dermed kan man også ta en høyere pris, sier han.

Ifølge Skjelstad viser forskning at kundene er villige til å betale opptil 50 prosent mer for individualisering.

– Samtidig er det viktig å ikke prise seg for høyt. Det er bedre å ha et relativt høyt volum med ok inntjening enn et lite med høy inntjening.

La om til stykk-produksjon

Å begynne med masseprodusert skreddersøm er ikke gjort over natta. SINTEF-forsker Ottar Bakås forklarer at det er flere ting som må endres i bedriften – og det tar tid.

– Ofte bør man begynne med grep i produksjonen for å redusere håndtering av varer, deler og komponenter slik at man får raskere flyt, mindre unødvendig arbeid og intern transport. Når du får opp farten kan du tillate deg å lage mindre batcher, sier han.

Noe av det første Røros Metall måtte endre var produksjonen: Fra å lage serier med hetter hvor de laget flere like, la de om til én stykk-produksjon. Selv om alt på hetta kan tilpasses går det nå likevel hurtig.

Augensen forteller at Røros Metall i dag lager én individuell hette i timen.

Strategien kan passe for mange

Masseprodusert skreddersøm kan passe for mange bedrifter, men veien dit blir ulik avhengig av produktet og markedet man er i, utdyper Bakås.

– Å skape god valgnavigasjon krever noe annet om du skal levere kjøkkenhetter enn for eksempel hytter. Det er naturligvis langt flere valg å ta når man skal kjøpe en hytte, og man må dessuten tenke på hva kunden er opptatt av å spesifisere. Produsentene må også vurdere om de er de som vet best; kanskje bør ikke kunden alltid velge selv, sier han.

Hos Røros Metall kan man bestille det man ønsker i både form og farge. Foto: Røros Metall

Skreddersøm bra for miljøet

De som opererer innenfor masseprodusert skreddersøm lager kun det verden trenger – ikke 10 ekstra som står på en hylle på et lager. Det er åpenbart bra for miljøet.

– Produksjonen innebærer at man kjøper inn og lager akkurat det kunden trenger etter ordre. Når du har en spesifikk kundeordre kan du også sende produktet direkte til sluttkunden, uten å gå gjennom flere distribusjonsledd. Kvalitetsprodukter har ofte lengre levetid, og produkter kunden selv har vært med å designe er ikke like fristende å bytte ut i noe nytt. Dessuten er de ofte laget med moduler som er lettere å ta fra hverandre, som åpner opp for reparasjoner, gjenbruk og demontering, sier Bakås.