Edward Snowdens amerikanske pass er blitt tilbakekalt, og han kan ikke forlate Russland. Men varsleren har ikke blitt brakt til taushet verken av USA eller den russiske regjeringen. Snowden snakket søndag 16. juni på The Big Challenge Science Festival av videolink. Foto: Thor Nielsen / NTNU, The Big Challenge Science Festival

En varslers fortelling

Den amerikanske varsleren Edward Snowden malte et skremmende bilde av den verden vi lever i – under vitenskapsfestivalen i Trondheim søndag.

Edward Snowden har de siste årene vært i eksil i Moskva, Russland. Dette har ikke stoppet ham fra å se på den nye HBO-miniserien Tsjernobyl.

Serien dokumenterer en rekke hendelser, og løgner, som førte til eksplosjonen og nedsmeltingen av en atomreaktor i Tsjernobyl, Ukraina, i april 1986.

På direkte videolink fra Moskva til publikum på The Big Challenge Science Festival i Trondheim søndag, snakket Snowden om hvor viktig det er å fortelle sannheten – og hvordan dette blir understreket i HBO-serien.

Hans foredrag het “Revealing truth in politics”.

Bildet viser tjernobylreaktorer nr. 4 og nr. 3 kort tid etter ulykken. Senere ble det klart at de feil i reaktorens design var den egentlige årsaken bak katastrofen. Foto: Soviet Authorities, used under US Fair Use copyright laws.

Da festivalverten Siri Lill Mannes spurte Snowden om det alltid er riktig å si sannheten, sett i lys av den pris han selv har måttet betale for å lekke ut tusenvis av amerikanske sikkerhetsbyråer i 2013, trakk han inn Tjernobylulykken og miniserien på HBO:

– Å velge å fortelle sannheten handler ikke om rett eller galt, det handler om hvordan du vil leve, og hvilken verden du vil leve i, og hva som skjer hvis du ikke forteller sannheten, sa han.

– I Tjernobyl-serien spørres det: Hva koster løgnene? Det er ikke nok å tro på noe, du må stå for noe.

En Pulitzer-pris for noen, eksil for Snowden

De graderte opplysningene Snowden lekket om det amerikanske etterretningsprogrammet, ble publisert av The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, The Washington Post, Le Monde og mange andre medier rundt om i verden.

Lekkasjen ga The Guardian og The Washington Post Pulitzer-prisen for offentlig tjeneste i 2014, den høyeste journalistikkprisen man kan få i USA.

Ting gikk ikke fullt så bra for Snowden.

Lekkasjen gjorde at han ble anklaget for spionasje mot USA og for tyveri av offentlig eiendom. Passet hans ble beslaglagt, og han har strandet i Russland, hvor han nå har midlertidig asyl.

Han har blitt både kritisert og rost for sin innsats for å avsløre National Security Agency (NAS) sine hemmelige overvåkingsprogrammer.

Snowden fortalte publikum på festivalen at han var villig til å gi opp sitt liv i USA. Han følte seg tvunget til å avsløre NSAs hemmelige programmer og mer enn det, for å avsløre hvordan den amerikanske regjeringen hadde gått langt utover lovens grenser under dekke av at de beskyttet folk mot terrorisme.

– Det som skjedde i 2013 handlet ikke om overvåkning. Masseovervåking var bare det underliggende symptomet på en større sykdom, sa Snowden.

– Den amerikanske regjeringen hadde gått utover det loven tillot, utover grunnleggende menneskerettigheter … det handlet ikke om sikkerhet – det handlet om makt.

Teknologi som går lenger enn loven

Snowden fordømmer muligheten institusjoner har til å bruke teknologi for å spore alle våre bevegelser, enten via apper på smarttelefoner eller ved mer direkte overvåking.

– Regjeringene i tidligere tider måtte bruke store summer for å spore enkeltpersoner. De trengte et team med mennesker til å spore bare én person, sa han.

– I dag er det helt omvendt. En person bak en skjerm, kan nå spore et ufattelig antall mennesker.

– Dette, sa Snowden , – er ikke science fiction. Det er nå mulig for regjeringer og bedrifter å spore og registrere våre privatliv.

– Internett, som gjør at vi kan ha kontakt utover nasjonale grenser og bygge bånd av brorskap utover hudfarge, religion og språk og virkelig knytte oss sammen, har blitt korrupt.

– Nå kan all informasjon brukes til sosial kontroll.

– Vi er midt i den største omfordeling av makt, sa han. – En grunn er at sosiale medier kan manipuleres til å påvirke valgresultater.

Snowden’s Twitter konto angriper presse over hele verden. Foto: Skjermbilde

En langt større trussel er det at Facebook og andre sosiale medier har blitt forvandlet til profitt-sentre som skaffer seg tilgang til det menneskelige sinn.

– De bruker skjermbilder for å fange vår oppmerksomhet og forsøke å få oss til å endre atferd. Det er et enormt manipulasjonssystem.

Snowden påpekte også at muligheten til å samle all denne informasjonen har eskalert langt raskere enn lovgivernes evne til å regulere det.

– Noen ganger er det som er lovlig, skandalen, sa han. – Det er ikke det at de bryter loven, men at de ikke måtte bryte loven.

En kritiker i Russland

Festival-vert Siri Lill Mannes spurte Snowden hva slags vaktbikkjerolle han har mulighet til å kunne være i Russland, under Vladimir Putins regime.

Snowden svarte at han hadde vært fri til å kritisere den russiske regjeringen.

Han trakk fram sin stilling som president for the Freedom of the Press Foundation og hans Twitter-konto som to eksempler hvor han fortsatt kan vise fram regjeringer over hele verden som blokkerer sannheten.

– Vi ønsker ikke å leve i en verden hvor journalister må opptre som spioner, sa han. – Vi trenger å forandre verden, så vi ikke trenger å skjule oss fra våre egne regjeringer.