NTNUs dypeste laboratorium åpnes i Trondheimsfjorden

Den første ladestasjonen av sitt slag er nå installert på havbunnen på 365 meters dyp.

Her kan teknologiselskaper fra hele verden få testet ut sine undervannsdroner og annet relevant subseautstyr. Første bruker er Eelume fra Trondheim med sin slangerobot.

Ladestasjonen realiseres gjennom et samarbeid mellom NTNU og Equinor. Det nye testsenteret er nå klart til å teste ut og kvalifisere denne og andre teknologier for industriell utrulling på norsk og internasjonal sokkel.

En slik ladestasjon kan revolusjonere utviklingen og bruken av undervannsdroner og andre undervannsfarkoster.

Den vil gi fremtidens «vaktmestere på havbunnen» mulighet til å bo permanent på havbunnen nær undervannsinstallasjonene. Permanent neddykkede undervannsdroner er grensesprengende teknologi utviklet i samarbeid mellom blant annet Equinor, Blue Logic, Eelume, NTNU og andre.
 
Det kommer til å gi betydelige kostnadsreduksjoner med raskere responstid og mindre utslipp av CO2, NOX og SOX. Dessuten bidrar dette til betydelig økt driftsregularitet og sikkerhet, og dermed lønnsomhet for brukerne innenfor olje- og gassindustrien.
 
Også andre bransjer, som fiskeoppdrett, skipsfart og offshore vindkraft, kan få stor nytte av undervannsdroner i fremtiden.

Åpning av testsenteret skjer på Equinors 25-årsjubileum for etableringen av forskningssenteret på Rotvoll i dag.
 
I forbindelse med åpningen presenteres også NTNU AMOS’ og Equinors samarbeid innen utvikling av ny droneteknologi som spenner seg fra verdensrom, gjennom luft, til havbunnen. Teknologi som legger til rette for et samspill mellom droner og sensorer som vil gi oss et mye mer komplett bilde av de systemene og områdene vi ønsker å undersøke.
 
Samarbeidet mellom NTNU og Equinor har også vært ledende innen utvikling av metodikk og teknologi for kartlegging og overvåking av marint miljø inkludert økosystemer.

Se video med luft-droner som viser linecatcher teknologi, en teknologi som gjør det mulig å lande droner på plattformer og skip. Dette har ikke vært mulig tidligere på grunn av sikkerhet og plassmangel.

Videoen viser et konsept hvor to quad-rotor droner «fanger» en fixed-wing drone og tar den ned til skipet eller installasjonen den skal lande på.