Norges Mission Innovation Champion er kåret

Havvindforsker John Olav Tande i SINTEF, er utnevnt til Norges Mission Innovation Champion. Vinnerne ble presentert på det fjerde ministermøtet i Vancouver i Canada, 27. mai.

Prisen ble etablert av Bill Gates og blant annet daværende president Obama under klima-toppmøtet møtet i Paris, COP 21. Prisen går til personer som utvikler fremtidens produkter og tjenester knytta til klimautfordringene. Den deles ut til én representant fra hvert deltakerland.

I løpet av en lang og produktiv vitenskapelig karrière har sjefsforsker John Olav G. Tande bidratt betydelig til utviklingen innen ren energi fra havvind, spesielt i forbindelse med flytende vindmølleparker.

Tandes bidrag har hatt stor betydning for den vitenskapelige fremgangen på feltet, noe som har gitt konkrete resultater i form av reduserte kostnader.

Om John Olav Giæver Tande:

Født 22. mars 1962

Spesialområde: Forskning innen havvind og elektrisk energisystem
Har publisert mer enn 30 fagfellevurderte artikler, innehar 4 patenter, vært med på å skrive en lærebok om havvind (2018)

1997 – dd                          Forsker/seniorforsker SINTEF Energi, sjefsforsker siden 2016

1990 – 1997                     Forsker ved Risø National Laboratory, Wind Energy Department, Danmark

2009 – 2017                     Leder for NOWITECH (Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology).
Et senter som varte i 8 år, hadde 320 MNOK i budsjett, finansiert av Norges Forskningsråd, forsknings- og industripartnere

2016 – dd.                        SINTEF leder for «National Smart Grid Laboratory & Demonstration Platform» sammen med NTNU

2009 – dd.                        Leder underprogram innen havvind i European Energy Research Alliance (EERA)

 

 

Initiativtaker med resultater

Tande var initiativtaker og koordinator for forskningssenteret NOWITECH, som eksisterte i 8 år og hadde et budsjett på 35 millioner euro. Senteret ble finansiert av Norges Forskningsråd og industripartnere. SINTEF gjennomførte en studie for å beregne potensiell og realisert verdi av åtte av senterets 40 innovasjoner. Studiene viste en nåverdi på ca. 5 000 millioner euro, som innebærer store, fremtidige kostnadsreduksjoner innenfor havvind.

Eksempler på noen av innovasjonene fra senteret under Tandes ledelse:

  • konsepter som gir redusert elektrisk tap i strømkabler til havs
  • robotisert inspeksjonssystem for turbiner
  • programvare for optimalisering av drift og vedlikehold av vindkraftparker, styring av vindparker og programvare for turbindesign.
  • nytt belegg som tåler mer sjøsprøyt
  • verktøy for optimal investering i kraftnett til havs

– Havvind er en viktig klimaløsning for Norge og verden. Jeg er stolt og glad for å få en slik anerkjennelse sammen med de andre flinke folkene som også blir Mission Innovation Champions. Det er en flott mulighet til å snakke mer om havvind, sier John Olav Tande. 

–  Vi har en stor klimautfordring foran oss. Den skal vi løse med ren fornybar energi, da trenger vi havvind som en del av den miksen, sammen med karbonfangst og lagring og energieffektivisering. Havvind kan dekke verdens energibehov mange ganger, sier forskeren.

– I ferd med å bli en revolusjon

– Gjennom en lang og produktiv vitenskapelig karriere har Tande bidratt sterkt til å akselerere det som i dag er i ferd med å bli en revolusjon innenfor ren og fornybar energi.

– Et eksempel på dette er Hywind-prosjektet, hvor Equinor og partnere har investert 2 milliarder kroner for å utvikle det som i dag er verdens første park for flytende havvind. Parken har 5 vindmøller med en høyde på 253 meter og ligger utenfor kysten av Skottland, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

I tillegg til sitt bidrag til verdiskapning og utvikling av vind-industrien til havs har Tande også spilt en betydelig rolle med å formidle fra og bygge broer i det vitenskapelige miljøet. Et eksempel er den omfattende læreboken “Offshore Wind Energy Technology”, som nylig ble utgitt på Wiley forlag. I Europa har Tande hatt spesielt stor innflytelse gjennom sin rolle i ETP Wind og EERA JP Wind. Hans sterke engasjement har vært med på å styrke samarbeidet mellom europeiske Centres of Excellence, noe som har ført til bedre koordinering og betydelig vitenskapelig fremgang.

Krever tempo og omfang

Mission Innovation Champions er forskere som har bidratt med avanserte, nye og kreative ideer, som driver utviklingen innen ren energi fremover i stort tempo og omfang. De arbeider innenfor ulike felt og bransjer, men alle utvikler fremtidens produkter og tjenester og utforsker vitenskapen som ligger bak.

Mission Innovation har kunngjort de nitten Mission Innovation Champions – én fra hvert deltakerland, og én fra EU-kommisjonen (på vegne av EU).

Gå til Mission Innovation Champions for å lese mer om de ulike prisvinnerne.