Den nye celletypen ble oppdaget ved å studere mus som beveger seg rundt i en boks med lego. Illustrasjon: Ann Mari Amundsgård, Kavli Institute for Systems Neuroscience

Moser-miljøet fant ny type hjerneceller

Folk ved Kavliinstituttet for nevrovitenskap har funnet spesialiserte hjerneceller som hjelper oss til å navigere rundt i rommet.

Hvordan kan du bevege deg rundt uten å støte borti noe? Spesialiserte hjerneceller er nødvendig.

Disse cellene måler avstand og retning til alle objektene som finnes rundt oss, og er nå funnet av miljøet ved Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU i Trondheim.

– Dette er et gigafunn! Den nye oppdagelsen er helt på linje med funnene av gridcellene, så dette er kjempestort, sier professor May-Britt Moser til NRK

De nye cellene er funnet i enthorinal cortex hvor stedsans og tidssans ligger (markert grønt). Illustrasjon: Rita Elmkvist-Nilsen, Albuerom, Helmet / Kavli Institute for Systems Neuroscience

Oppdagelsen av gridcellene sto helt sentralt da May-Britt og Edvard Moser ble tildelt nobelprisen i 2014.  De nye cellene kalles objekt-vektorceller, og funnet av dem er publisert i Nature. De to celletypene samhandler med hverandre, og utgjør en viktig del av stedsansen vår.

Objekt-vektorceller

– Mye av det som gir rom mening for oss, handler om objektene i det rommet, sier doktorgradsstipendiat ved Kavliinstituttet for nevrovitenskap Øyvind Arne Høydal til forskning.no.

Objekt-vektorcellene hjelper oss til å forholde oss til alle disse objektene.

Høydal er førsteforfatter av artikkelen. Han har vært del av Moser-gruppen under arbeidet, skriver Adresseavisen.

– Nesten uansett hva vi gjør så må vi ta hensyn til omgivelsene. Du må ha en forståelse av hvor du er i forhold til objektene for å kunne springe i skogen, gå på gata eller bevege deg i et rom, sier Høydal til NRK.

Lego og Duplo

Som gridcellene er objekt-vektor-cellene også funnet i den delen av hjernen som kalles enthorinal cortex.

Funnene ble gjort ved å studere mus som beveger seg rundt i en boks. I denne boksen plasserte de ut Lego-menn og Duplo-figurer som hindringer. I tillegg ble objekter hengt opp i lufta over musene, men disse var ikke noe hinder for dem. I dette miljøet målte de hjerneaktiviteten til gnagerne.

De nyoppdagede cellene sorterer ikke de ulike objektene etter viktighet, men hjelper oss å navigere rundt dem.

Moser-gruppa ved Kavli-instituttet. Foto: Kavli

Kilde: Object-vector coding in the medial entorhinal cortex. Øyvind Arne Høydal, Emilie Ranheim Skytøen, Sebastian Ola Andersson, May-Britt Moser & Edvard I. Moser.