Ved NTNU skal det forskes videre på nye typer antibiotika. Illfoto: Shutterstock/NTB scanpix

NTNU skal forske fram ny antibiotika

  • Publisert 31.01.19

Bergen forskningsstiftelse gir 80 millioner til forskning på antibiotikaresistens. NTNU får en del av pengene og skal nå forske videre på ny antibiotika som kan gi oss nye legemidler.

Bergens forskningsstiftelse har tildelt 80 millioner til et nytt nasjonalt forskningsprogram på antibiotikaresistens. NTNU, Universitetene i Oslo og Tromsø, og Haukeland universitetssjukehus går inn med et like stort beløp.

Pengene skal fordeles på fire prosjekter. Ett av dem skal forske på nye typer antibiotika. Det skal ledes av professor Marit Otterlei ved NTNU.

Det fins i dag mye kunnskap om hvilke mekanismer bakterier bruker for å utvikle resistens mot antibiotika, altså hvordan bakteriene muterer.

De nye typene antibiotika angriper bakterier på en helt annen måte enn dagens antibiotika.

– Vi har identifisert ny antibiotika som angriper viktige proteiner – og måten bakterier virker på. Ny antibiotika som angriper disse målproteinene kan i fremtiden også kunne øke effekten av og motvirke resistensutviklingen til dagens antibiotika, sier Otterlei.

Prosjektmidlene skal brukes til å optimalisere ny antibiotika for bruk i mennesker samt identifisere flere nye antibiotika som har samme virkemåte.

Marit Otterlei og Magnar Bjørås, begge professorer ved NTNU. Foto: Geir Otto Johansen

De tre andre prosjektene skal forske på:

  • coli, en bakterie som oftest forårsaker infeksjoner i blod og urinveier og som oftere enn før viser seg motstandsdyktig mot antibiotika. Det ledes av professor Jukka Corander, Universitet i Oslo.
  • metoder for raskere og mer presis diagnose av luftveisinfeksjoner. Dette kan redusere bruken av såkalt bredspektret antibiotika, et viktig mål for å bekjempe resistens. Det ledes av professor Elling Ulvestad ved Haukeland universitetssjukehus.
  • en bestemt mikrobe (klebsiella pneumoniae) som spiller en stor rolle i den globale spredningen av antibiotikaresistens både hos mennesker og dyr. Ledes av Arnfinn Sundsfjord ved Universitetet i Tromsø.

Bergens forskningsstiftelse er basert på donasjoner fra Trond Mohn.