Nature holder en konferanse i Trondheim om bærekraft innen materialer og mineraler. Illfoto: Geir Mogen, NTNU

Mineraler og materialer gir grønt teknologiløft

Forskning på materialer og mineraler er viktige brikker i det grønne skiftet. Denne uken arrangerer Nature en konferanse om fagfeltet i Norge. I den anledning løfter vi fram noen saker fra arkivet.

Konferensen heter «Minerals and Materials for a Sustainable Future» og finner sted i Trondheim 11.-13. september 2018. 

I den forbindelse har vi hentet fram et knippe artikler om de viktige mineralene og materialene fra Gemini.nos arkiv:

Nytt superlaboratorium til Trondheim 

Grønn teknologi krever nye og spesialtilpassede mineraler og materialer. Solcellepanel, supermagneter, batterier og nye byggematerialer utvikles fra råstoff og materialer med helt spesielle egenskaper og kvaliteter.  NTNU, NGU og SINTEF går sammen om å etablere et nasjonalt laboratorium for å forske på mineraler og materialer.

Kartlegger rikdommer på havdypet

Gjennom kriser kommer endringer. Kunnskap og teknologi fra olje- og gassbransjen kan nå bli nyttig i en ny næring: mineralutvinning på havbunnen.

Jordas historie viser hvor jordskjelvet rammer

Nå har norske forskere funnet en ny metode for å tidfeste når bevegelser i jordskorpen først oppsto. Det har de klart ved å undersøke 400 kvadratmeter av Goddo-forkastningen i Bømlo i Hordaland. Området forteller historien om oppsprekkingen av Atlanterhavet, da Nord-Amerika og Grønland begynte å gli bort fra Europa for rundt 250 millioner år siden – og om den videre geologiske utviklingen som la grunnlaget for det norske oljeeventyret og landskapet som vi ser i dag.

405 smøreosttuber opp i flammer

Metallet i smøreosttubene våre bør resirkuleres. Hvor viktig er det at tuben er helt tom? Og at vi tar av korken?

– Vi kjenner månen bedre enn havbunnen

NTNU-forskere går i dybden for å undersøke havbunnen og mulighetene for å hente opp edle metaller på som ligger på flere tusen meters dyp.

Knust fjell gir stor miljøgevinst

Norske byer vokser i ekspressfart og områdene rundt flere av de største byene er snart tomme for naturlig tilslag til asfalt og betong. Løsningen på det kan ligge i en lokal fjellknaus.

Forskningssenter styrker metallindustrien

Senteret skal styrke fremtiden for den metallurgiske industrien ved å gjøre den mer ressurseffektiv og bærekraftig.

Resirkulering – en boks av gangen

Produksjonen av rent aluminium fra malm står for så mye som én prosent av alle utslipp av drivhusgasser. Resirkulering er den beste måten å få ned utslippene på. Men det krever planlegging.