Vi liker best å plukke frukt og grønt selv når vi handler. Det skaper utfordringer for de som driver med dagligvarer på nett. Illustrasjonsfoto: Pexels.

Hva med en sjekke-app for bananer?

Mange kvier seg for å kjøpe frukt og grønnsaker på nett fordi vi vil sjekke kvaliteten. Men kanskje kan en slags Netflix eller Tinder for ferskvarer bli løsningen.

Netthandel: I 2017 handlet 11,6 prosent av nordmenn dagligvarer på nett, det er en fordobling sammenlignet med året før. Men når det gjelder innkjøp av enkelte vareslag sitter det langt inne å bestille på nettet. Vi går helst selv til butikken.

Det er spesielt to typer produkter kundene kvier seg for å handle: Det første er dyre ting som elektronikk, det andre er ferskvarer som frukt og grønnsaker.

Kundene vil helst selv se om bananen er moden nok, eller kjenne etter om avokadoen er passe fast, sier seniorforsker i SINTEF Digital Amela Karahasanović.

Hun har ledet prosjektet «Design for trust – online grocery shopping». I et samarbeid med NorgesGruppen har SINTEF undersøkt hva som må til for å øke kundenes tillit til handel av ferskvarer på nettet.

Kvalitet er viktig for kundene

– NorgesGruppen lurte på hvordan de kunne lage netthandelstjenester som folk stoler på og sikrer at de får den kvaliteten de ønsker. De ville skulle finne løsninger som kunne øke tilliten til netthandel, forteller Karahasanović.

Mulighet til å se video eller bilder av varene, samt mulighet til å komme med tilbakemeldinger på kvaliteten, er blant forslagene til prosjektet. 

Karahasanović underviser også ved Institutt for Informatikk på Universitet i Oslo, og med seg i prosjektet hadde hun masterstudentene Aria Nejad og Kristoffer Holm. Først intervjuet de ansatte som drev med design og utvikling i Norges gruppen og kunder for å kartlegge deres syn. Totalt var 36 personer med i studien; 21 av dem var eksisterende eller potensielle brukere av slike tjenester, mens andre jobbet med produktutvikling, design i butikker eller i borettslag.

– Vil ikke belaste naboen

Deretter designet forskerteamet seks forskjellige løsningsforslag med økt tillit til netthandel som mål. Ikke alle ideene ble like populære, men Karahasanović mener de forslagene som ble forkastet også kan gi bedre forståelse av tillit og interessant informasjon om kundenes preferanser.

– En av de første ideene som ble testet var en app som gjør at folk kan samkjøre med naboene om å handle. Denne ideen ble fort forkastet, tilbakemeldingen var at folk synes det er ubehagelig å belaste naboer. De syntes også at det var ubehagelig får vite hva de handler.

En annen ide var en slags «Tinder for ferskvarer». Her kunne kunden få se bilder av alle varene han eller hun hadde bestilt, og mulighet til å godkjenne og forkaste varer som ikke var bra nok.

Liveshow fra butikken

Et moment Karahasanović så for seg som viktig for å øke tilliten, var om kunden kunne kjenne seg sikker på at den som valgte ut varene for dem hadde god kunnskap om kvalitet. Her kom ideen om streaming, eller direkteavspilling, inn. Personen som velger ut varer har et kamera på hodet slik at alt blir filmet. Etter at varene er plukket opp får kunden en SMS med ikoner av alle varene.

Om en for eks har lyst til å se hvordan banene ser ut, kan en klikke på banan-ikonet, og se videoen av bananene som blir plukket opp. Dersom en ikke er fornøyd kan en gi tilbakemelding, som for eks at bananene er for grønne. Når kunden er fornøyd så trykker han eller hun accept, og varene kan kjøres ut.

Har dårlig tid på nett

Så hvilke av forslagene endte de opp med?
Både streaming- og «Tinder»-løsningen ble godt mottatt, men samtidig syntes kundene dette var litt tidkrevende.

– Det må være en balanse her mellom det å gi detaljert informasjon og at det ikke skal ta lang tid. De fleste handler online for å spare tid, og en må være forsiktig med å gi så mye informasjon at det blir en belastning, sier Karahasanović.

Prosjektet konkluderer med at både streaming- og «Tinder»-løsningen kan være nyttige, men først og fremst på spesielle produkter, som for eksempel ved kjøp av kaker og ved catering.

Lærer av kundens tilbakemelding

SINTEF-forskeren forteller at mange av kundene syntes det var ubehagelig å komme med negativ tilbakemelding; dette gjaldt spesielt ved streaming der kritikken ville ramme den som valgte ut varene. I stedet for at kunden bes om å gi poeng til hvert produkt, anbefaler derfor forskerne å gi kunden muligheten for å gi en generell tilbakemelding.

– Hvis kunden, for eksempel, sier at bananer var ikke modne nok, kan systemet lære hva slags produkt kunden foretrekker og ta hensyn til dette neste gang.  NorgesGruppen syntes dette var en praktisk måte å få tilbakemelding på om hvordan de kan forbedre seg, sier Karahasanović.

Fakta om prosjektet:

Prosjektet «Design for trust – online grocery shopping pågikk i samarbeid med Norges Gruppen fra 2016 til mai 2017. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets Center for Service Innovation (CSI). (CSI) er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som satser på langsiktig forskning på innovasjon i samarbeid med bedrifter og forskningsmiljøer. Resultatene fra prosjektet ble presenter på en internasjonal konferanse i juli 2017. Mer detaljert beskrivelse av prosjektet kan finnes her:

 Holm, K.T. and Nejad, A., 2017. Building trust in online grocery shopping, Department of Informatics, University of Oslo, MSc theses, Oslo. https://www.duo.uio.no/handle/10852/56871