Digital og sosial? Dette SINTEF-prosjektet skal underøske effekten av digitale samarbeids- og delingsplattformer. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.

Skal forske på “digitalt naboskap”

Kan et nabolag eller en bydel utnytte digitale verktøy for å bli mer sosiale? Det skal forskere finne ut.

I prosjektet “Sharing Neighbourhoods” skal forskere undersøke hvordan digitale verktøy kan bidra til lokal og sosial byutvikling.

– I dagens teknologiske samfunn oppstår det koblinger mellom byutvikling og moderne digitale plattformer. For eksempel har Uber og AirBnB innvirkning på transport og turisme i store byer. Studier viser også at menneskers bevegelser i byen er nært knyttet til vennskap i sosiale nettverk, sier SINTEF-forsker Jaqueline Floch som skal lede prosjektet.

Prosjektet skal undersøke effekten av digitale samarbeids- og delingsplattformer for sosialt samspill i bydeler og nabolag. Forskerne skal også se på de økonomiske følgene av det sosiale samspillet. Prosjektet vil involvere både byens beboere og frivillige organisasjoner. Det skal gjennomføres case-studier i tre organisasjoner som jobber med sosialt arbeid for å forstå hvordan sosiale medier og digitale verktøy faktisk brukes i dag. Forskerne skal deretter samarbeide med deltakerne for å utvikle nye konsepter, og evaluere eksisterende delingsplattformer.

“Sharing Neighborhoods” er et tverrfaglig prosjekt med seks partnere: SINTEF, NTNU, Trondheim Røde Kors i samarbeid med Saupstad Frivilligsentral, Fretex, Seniornett og Senior IKT. Prosjektet starter i september 2017 og skal vare i tre år. Prosjektet er finansiert av det nye programmet BYFORSK ved Forskningsrådet. Målet med BYFORSK er å utvikle ny innsikt og nye løsninger som bidrar til attraktive, bærekraftige og økonomisk levedyktige byområder.