Norsk oppdrettslaks er en etterspurt vare. Det skaper økonomiske ringvirkninger i megaklasse, viser en ny SINTEF-rapport. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.

Sjømat skaper ringvirkninger i milliardklassen

En ny SINTEF-rapport setter tall på de økonomiske ringvirkningene fra oppdrettsnæringa.

Rundt 9500 jobber skapes direkte hos teknologi- og serviceleverandørene, mens resten av næringslivet får ringvirkninger som tilsvarer rundt 12000 arbeidsplasser, ifølge analysen.  Rapporten viser også at leverandørene til oppdrett-og sjømatnæringa sto for verdiskapning på 24, 5 milliarder kroner i fjor.

Forskningsleder Heidi Bull-Berg uttaler i et intervju i Adresseavisen at bransjens bidrag til BNP grovt sett er beregnet ut fra salgsverdien til alle varer og tjenester, minus kostnader. 

Rapporten viser at det er leverandørene av fiskefôr som står for den største direkte verdiskapningen på 2,7 milliarder kroner, mens de største ringvirkningene skjer hos bygg- og anleggsbransjen.  Det er første gang en slik analyse er gjort.

Rapporten er utført av SINTEF Teknologi og samfunn og SINTEF Ocean, og er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond og presenteres under Aqua Nor i Trondheim denne uken.

Rapporten er tilgjengelig på FHF sine nettsider

Kontaktperson er forskningssjef Ulf Winther i SINTEF Ocean